Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1053. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v Občini Jesenice, stran 3383.

Na podlagi 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 1/06 in 102/07) je Občinski svet Občine Jesenice na 35. seji dne 11. 3. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v Občini Jesenice
1. člen
V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju in denarnih pomočeh pri izobraževanju za potrebe v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 105/08 z dne 7. 11. 2008) (v nadaljevanju: Pravilnik), se zadnja beseda 7. člena »župan« nadomesti z besedo »občinska uprava«.
2. člen
V prvem odstavku 11. člen pravilnika se beseda »župan« nadomesti z besedo »občinska uprava«.
3. člen
Prvi odstavek pravilnika 16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kriterij za določanje višine štipendije je veljavno objavljena minimalna plača v Republiki Sloveniji. Višina štipendije se določi po naslednjem:
osnovna štipendija v višini 14% minimalne plače,
dodatek za stroške prevoza v višini 12% minimalne plače,
dodatek za učni uspeh v preteklem šolskem letu:
+--------------------------------------+-----------------------+
|povprečna ocena nad 7,5 do vključno 8 |  1,6% minimalne plače|
+--------------------------------------+-----------------------+
|povprečna ocena nad 8 do vključno 8,5 |  3,2% minimalne plače|
+--------------------------------------+-----------------------+
|povprečna ocena nad 8,5 do vključno 9 |   4% minimalne plače|
+--------------------------------------+-----------------------+
|povprečna ocena nad 9         |  6% minimalne plače.|
+--------------------------------------+-----------------------+
Štipendija se zaokroži na celo število.«
4. člen
Prvi odstavek 52. člena pravilnika se spremeni tako, da se glasi:
»O podporah, opredeljenih v tem poglavju, določa občinska uprava in jih podeljuje kontinuirano glede na prispele vloge tako, da se šteje, da je javni razpis in rok za prijavo odprt do porabe sredstev, ki so namenjena v ta namen, oziroma najdlje do 15. 10. tekočega leta.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-26/2009
Jesenice, dne 11. marca 2010
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost