Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1040. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2009, stran 3361.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 16. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 93/07) je Občinski svet Občine Dolenjske Toplice na 23. redni seji dne 18. 3. 2010 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2009
1. člen
Sprejme se Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2009.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2009 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2009. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov ter o realizaciji v tem letu.
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2009 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-734/2010-01/03
Dolenjske Toplice, dne 18. marca 2010
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti