Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2010 z dne 26. 3. 2010

Kazalo

1018. Odredba o seznamu standardov, ki prevzemajo evropske standarde v skladu s Pravilnikom o varnosti igrač, stran 3324.

Na podlagi drugega odstavka 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni list RS, št. 99/04 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi s prvim odstavkom 5. člena Pravilnika o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 62/03, 35/04 in 47/07), izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za gospodarstvo
O D R E D B O
o seznamu standardov, ki prevzemajo evropske standarde v skladu s Pravilnikom o varnosti igrač
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa seznam slovenskih standardov, ki prevzemajo evropske standarde in katerih zahtevam morajo ustrezati igrače, da velja, da izpolnjujejo osnovne zahteve iz 3. člena Pravilnika o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 62/03, 35/04 in 47/07).
(2) Seznam standardov iz prejšnjega odstavka je v prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
(nadomestitev seznama)
Z dnem uveljavitve te odredbe seznam standardov iz prejšnjega člena v celoti nadomesti Seznam standardov, ki prevzemajo evropske standarde v skladu s Pravilnikom o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 99/08).
3. člen
(začetek veljavnosti odredbe)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-31/2009
Ljubljana, dne 18. februarja 2010
EVA 2009-2711-0012
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
 
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost