Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2010 z dne 15. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2010 z dne 15. 3. 2010

Kazalo

889. Sklep o spremembi Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana organa vodenja družbe za upravljanje, stran 2680.

Na podlagi 23. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – UPB1, 68/05 – odl. US, 92/07, 109/07 – popr. in 65/08) v zvezi z 2. točko 61. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06, 1/08, 109/08, 19/09 in 98/09) in četrtega odstavka 52. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o spremembi Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana organa vodenja družbe za upravljanje
1. člen
V Sklepu o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana organa vodenja družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 76/08) se obrazec VPR iz 1. točke drugega odstavka 2. člena spremeni tako, da se:
– k točki 2.5 doda polje:
                     +----------+----------+
                     |  DA  |  NE  |
                     +----------+----------+
– uvodno besedilo pred točko 2.6. prestavi pred točko 2.5.
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 409-9/2010-2
Ljubljana, dne 10. februarja 2010
EVA 2010-1611-0055
Namestnica predsednika sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
Anka Čadež l.r.