Številka 21
Uradni list RS, št. 21/2010 z dne 15. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/2010 z dne 15. 3. 2010, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

880. Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD)
881. Zakon o storitvah na notranjem trgu (ZSNT)
882. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi (ZRGSO-B)
883. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

884. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Mongoliji
885. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Socialistični republiki Vietnam

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

899. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

USTAVNO SODIŠČE

886. Popravni sklep k odločbi Ustavnega sodišča št. U-I-196/09, Up-947/09 z dne 11. 2. 2010 (Uradni list RS, št. 17/10)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

887. Sklep o spremembi Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borze
888. Sklep o spremembi Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave borznoposredniške družbe oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodje podružnice borznoposredniške družbe tretje države
889. Sklep o spremembi Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana organa vodenja družbe za upravljanje
890. Sklep o spremembi Sklepa o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja centralne klirinškodepotne družbe

OBČINE

Log-Dragomer

891. Sklep o soglasju k povečani ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Log - Dragomer

Murska Sobota

892. Sklep z javnim naznanilom o ponovni javni razgrnitvi osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) – za območje »za vaškim domom« v Bakovcih

Slovenska Bistrica

893. Pravilnik o odstranitvi zapuščenih vozil
894. Pravilnik za sofinanciranje mladinskih programov in stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov iz proračuna Občine Slovenska Bistrica
895. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
896. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
897. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro

Škofja Loka

898. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2010

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

15. Zakon o ratifikaciji Garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za obveznosti iz okvirnega posojila Javnemu skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja (MGPEIBRR)
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti