Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2010 z dne 5. 3. 2010

Kazalo

757. Spremembe Statuta Občine Žužemberk, stran 2127.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08 in 79/09) in 17. člena Statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07) je Občinski svet Občine Žužemberk na 25. seji dne 18. 2. 2010 sprejel
S P R E M E M B E S T A T U T A
Občine Žužemberk
1. člen
V Statutu Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00, 93/00 in 115/07) se v poglavju VII. »SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE« črtata številka in naziv podpoglavja »2. Postopek za sprejem odloka«.
2. člen
98., 99., 100. in 101. člen se črtajo.
3. člen
V poglavju VII. »SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE« podpoglavje »3. Posamični akti občine« postane podpoglavje »2.«
4. člen
Te spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 030-2/2010-1
Žužemberk, dne 18. februarja 2010
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l.r.