Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2010 z dne 5. 3. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2010 z dne 5. 3. 2010

Kazalo

699. Sklep o določitvi okvirnega voznega reda, stran 1793.

Na podlagi tretjega odstavka 8. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe (Uradni list RS, št. 73/09) sprejme Direkcija Republike Slovenije za ceste
S K L E P
o določitvi okvirnega voznega reda
1. člen
Ta sklep določa okvirni vozni red, s katerim se opredeljuje število odhodov za posamezno linijo in smer vožnje v posameznih časovnih okvirih in/ali intervalih pri izvajanju gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu, in s katerim mora po drugem odstavku 17. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu in o koncesiji te javne službe (Uradni list RS, št. 73/09) biti v skladu predlog podrobnega voznega reda, ki ga v svoji vlogi predloži kandidat na javnem razpisu za koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu.
2. člen
Okvirni vozni red je sestavni del razpisne dokumentacije javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu.
V razpisni dokumentaciji za podelitev koncesije iz prejšnjega odstavka lahko Direkcija Republike Slovenije za ceste podrobneje določi zahteve za predlog podrobnega voznega reda na posameznih linijah iz okvirnega voznega reda, zlasti pa:
– pogoje za izvajanje voženj brez prestopanj;
– pogoje o upoštevanju voženj po drugih linijah pri zagotavljanju minimalnega standarda dostopnosti;
– pogoje o povezovanju naselij, ki niso nujno na osnovnem itinerarju;
– pogoje o povezovanju med različnimi linijami;
– pogoje o izvajanju prevozov na delu linije, ki posega v drugo koncesijsko območje.
3. člen
Na podlagi okvirnega voznega reda po tem sklepu in podrobnejših pogojev iz razpisne dokumentacije kandidati na javnem razpisu za podelitev koncesije izdelajo predlog podrobnega voznega reda.
4. člen
Okvirni vozni red po posameznih koncesijskih območjih je določen v prilogi, ki je sestavni del tega sklepa.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 37109-3/2010
Ljubljana, dne 3. marca 2010
EVA 2010-2411-0040
Direkcija Republike Slovenije za ceste
mag. Gregor Ficko l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost