Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

513. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja, stran 1446.

Na podlagi 4.a člena, osmega, devetega in enajstega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, šestega odstavka 12. člena, dvanajstega odstavka 22. člena in drugega odstavka 26. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo in 41/09) ter 50. člena in drugega odstavka 95. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja
1. člen
V Pravilniku o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list RS, št. 21/07 in 19/08) se v 7. členu črta drugi odstavek.
V tretjem odstavku se črta besedilo »in drugega«.
2. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Izvorne in osnovne matične rastline morajo biti pred začetkom pridelave razmnoževalnega materiala v tekočem letu uradno pregledane in uradno potrjene.«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »najmanj enkrat v rastni dobi«.
V šestem odstavku se v napovednem stavku besedilo »jih označi z uradnimi etiketami iz drugega odstavka« nadomesti z besedilom »zanje izda potrdilo o uradni potrditvi iz četrtega odstavka«.
3. člen
V drugem odstavku 11. člena se besedilo »pred začetkom pridelave, najpozneje do konca februarja tekočega leta,« nadomesti z besedilom »najmanj en mesec pred začetkom pridelave oziroma najpozneje do konca februarja«.
4. člen
V tretjem odstavku 15. člena se v četrti alineji število »10« nadomesti s številom »5«.
5. člen
V Prilogi 2 se v drugem odstavku 2. točke besedilo »50 m« nadomesti z besedilom »20 m« in besedilo »certificiranega matičnega hmeljišča« z besedo »ukorenišča«.
V prvem odstavku 3. točke in prvem odstavku 4. točke se besedilo »v vrsti mora biti brez plevela« nadomesti z besedilom »prostor v vrsti ne smeta biti zapleveljena«.
6. člen
V Prilogi 3 se v preglednici D) Žuželke besedilo »Hmeljev hrošč« nadomesti z besedilom »Hmeljev rilčkar« in besedilo »Neoplintus porcatus Panz.« z besedilom »Neoplinthus tigratus porcatus Panzer«.
V točki (2) Vrsta analize se besedilo točke b) spremeni tako, da se glasi »Testne rastline (npr. Chenopodium quinoa in Cucumis sativus L.)«.
7. člen
V Prilogi 4, v preglednici A) Virusi in virusom podobni škodljivi organizmi se:
– pri škodljivem organizmu ApMV v stolpcu, označenem s CS(A), število »3« nadomesti s številom »2« in v stolpcu, označenem s CMH, število »10« nadomesti s številom »5«;
– pri škodljivem organizmu HMV v stolpcu, označenem s CS(A), število »3« nadomesti s številom »2«;
– pri škodljivem organizmu ArMV v stolpcu, označenem s CS(A), število »3« nadomesti s številom »2«;
– pri škodljivem organizmu HLVd v stolpcu, označenem s CS(A), doda število »0,1«.
V preglednici B) Drugi škodljivi organizmi se besedilo »Neoplintus porcatus« nadomesti z besedilom »Neoplinthus tigratus porcatus«.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-411/2009
Ljubljana, dne 5. februarja 2010
EVA 2010-2311-0016
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti