Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

512. Uredba o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev, stran 1445.

Na podlagi sedmega odstavka 5. člena Zakona o zaposlovanju in delu tujcev (Uradni list RS, št. 76/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev
1. člen
Ta uredba določa omejitve in prepovedi novega zaposlovanja in dela tujcev po področjih dejavnosti, podjetjih, poklicih in iz določenih regionalnih področij, na podlagi katerih Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod) ne sme izdajati delovnih dovoljenj.
2. člen
(1) Izdaja novih dovoljenj za delo za sezonsko delo ni dovoljena.
(2) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve lahko neizkoriščeni del kvote, namenjene za sezonska dela, razporedi za katerikoli drug namen, določen v prvem odstavku 3. člena Uredbe o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2010, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela (Uradni list RS, št. 8/10).
(3) V primeru da se del kvote iz prejšnjega odstavka nameni za zaposlovanje tujcev, se dodatna kvota razdeli v skladu s 6. členom te uredbe.
3. člen
(1) Ni dovoljena izdaja dovoljenj za delo za zastopnike, tujcem s prebivališčem na območju Republike Kosovo, ki nimajo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, razen za zastopanje srednjih in velikih gospodarskih družb.
(2) Ni dovoljena izdaja dovoljenj za delo za zastopnike podružnic gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov s sedežem v Republiki Sloveniji, tujcem s prebivališčem na območju Republike Kosovo, ki nimajo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, razen zastopnikom podružnic srednjih in velikih gospodarskih družb.
(3) Ni dovoljena izdaja dovoljenj za zaposlitev za zaposlovanje brez kontrole trga dela večinskih lastnikov gospodarskih družb, tujcem s prebivališčem na območju Republike Kosovo, ki nimajo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji, razen večinskim lastnikom srednjih in velikih gospodarskih družb.
(4) Ni dovoljena izdaja dovoljenj za delo za zastopnike podružnic gospodarskih družb s sedežem v tretjih državah, tujcem s prebivališčem na območju Republike Kosovo, ki nimajo dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji.
4. člen
Ni dovoljena izdaja novih dovoljenj za zaposlitev delodajalcem, ki na podlagi že izdanih dovoljenj za zaposlitev v roku štirih mesecev od izdaje dovoljenja za zaposlitev tujca niso prijavili v socialno zavarovanje. Prepoved velja do prijave v socialno zavarovanje vseh tujcev, ki jim je bilo izdano dovoljenje za zaposlitev pred več kot štirimi meseci.
5. člen
(1) Ni dovoljena izdaja dovoljenj za zaposlitev delodajalcem za poklice iz zabavnega in artističnega programa v nočnih lokalih, za tujce, ki za vstop v Republiko Slovenijo potrebujejo vizum, razen za tujce, ki so državljani držav, ki imajo z Evropsko unijo sklenjen sporazum o vizumskih olajšavah.
(2) Dovoljeno izvajanje zabavnih in artističnih programov v nočnih lokalih se omeji le na eno lokacijo, ki je v lasti ali najemu delodajalca, in jo delodajalec navede pri vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev.
(3) Izvajanje zabavnih in artističnih programov na drugih lokacijah se šteje za zaposlitev oziroma za delo na črno in se kaznuje v skladu z določbami zakona, ki ureja prepoved dela in zaposlovanja na črno.
6. člen
Kvota neizkoriščenih dovoljenj za zaposlitev od 8.800 dovoljenj, določenih z Uredbo o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2010, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela (Uradni list RS, št. 8/10), se od dneva uveljavitve te uredbe omeji na območja posameznih držav tako, da se razdeli na naslednji način:
– 95 odstotkov za tujce s prebivališčem na območju držav Bosne in Hercegovine, Republike Črne Gore, Republike Hrvaške, Republike Makedonije in Republike Srbije in
– 5 odstotkov za tujce s prebivališčem na območju drugih tretjih držav.
7. člen
(1) V primeru da je kvota dovoljenj za zaposlitev iz prejšnjega člena izkoriščena, se lahko dovoljenje za zaposlitev izda v okviru nerazporejene kvote v višini 1.000 delovnih dovoljenj iz tretjega odstavka 3. člena Uredbe o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2010, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela (Uradni list RS, št. 8/10).
(2) Dovoljenje za zaposlitev se lahko izda tujcu z izobrazbo, primerljivo najmanj z višješolsko oziroma višjo strokovno izobrazbo na šesti ravni v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06), kateremu bo delodajalec izplačeval plačo najmanj v višini 2,5 minimalne plače.
(3) Zavod lahko preverja višino izplačanih plač tujcem iz prejšnjega odstavka.
(4) V primeru da delodajalec ne izplača plače v višini, določeni v drugem odstavku tega člena, se dovoljenje za zaposlitev razveljavi, delodajalcu pa v času veljavnosti te uredbe ni dovoljeno izdati novih dovoljenj za zaposlitev.
8. člen
Za namen izvajanja te uredbe se za tujce, ki v potnem listu nimajo vpisanega prebivališča, šteje, da imajo prebivališče na območju države, ki je potni list izdala.
9. člen
Ta uredba ne velja za vloge za izdajo delovnih dovoljenj, ki so bile vložene do dneva njene uveljavitve.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja do 30. aprila 2010 oziroma do njene razveljavitve pred tem datumom.
Št. 00711-5/2010/5
Ljubljana, dne 18. februarja 2010
EVA 2010-2611-0038
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti