Uradni list

Številka 12
Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 12/2010 z dne 19. 2. 2010

Kazalo

476. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu, stran 1398.

Na podlagi četrtega odstavka 5. člena Zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu
1. člen
V Uredbi o načinu določanja in višini letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 100/08) se v prvem odstavku 2. člena v 7. točki besedilo »BD – cestni vlačilec« nadomesti z besedilom »»SG« z dodatnim opisom nadgradnje »Univerzalno««.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– EURO 5 ali strožje zahteve: za 25%.«.
3. člen
V prvem odstavku 4. člena se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– EURO V ali strožje zahteve: za 25%.«.
4. člen
Za prvim odstavkom 7. člena se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek pa izračunana letna dajatev za vozila iz 7. in 9. točke prvega odstavka 2. člena te uredbe ter za vozila iz drugega odstavka 2. člena te uredbe lahko znaša tudi manj, kot to določa Priloga I k zakonu.«.
5. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(strokovna pomoč in nadzor)
Direkcija Republike Slovenije za ceste zagotavlja strokovno pomoč pri izvajanju te uredbe in nadzira njeno izvajanje.«.
6. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Direkcija Republike Slovenije za ceste pripravi za vsako koledarsko leto letno poročilo o pobrani letni dajatvi na podlagi podatkov iz sistema MRVL (evidenca vozil in prometnih listin) in ga najpozneje do konca februarja naslednjega leta predloži ministru, pristojnemu za promet.«.
7. člen
Ta uredba začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. maja 2010.
Št. 00721-1/2010/4
Ljubljana, dne 4. februarja 2010
EVA 2008-2411-0095
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti