Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010

Kazalo

468. Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2009/2010, stran 1354.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Metlika (Uradni list RS, št. 14/09) in 5. člena Odloka o ogrevanju soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki (Uradni list RS, št. 96/00) je Občinski svet Občine Metlika, na 21. redni seji dne 16. 10. 2009 sprejel
S K L E P
o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2009/2010
1. člen
Planirani stroški ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2009/2010 znašajo 109.049,88 EUR in vsebujejo variabilni del stroškov (poraba kurilnega olja v znesku 80.000,00 EUR) in fiksni del stroškov (električna energija, vodarina, dimnikarske storitve, servisi, redno vzdrževanje, izvajanje ogrevanja, stroški poslovanja in amortizacija oziroma investicijsko vzdrževanje v skupnem znesku 29.049,88 EUR).
Mesečni obračun ogrevanja se izvaja samo v času ogrevanja, predvidoma od 15. 10. 2009 do 15. 5. 2010, in sicer v dveh delih:
– variabilni del – po dejanski porabi kurilnega olja in odčitkih porabe MWh na kalorimetrih v kotlovnici in podpostajah,
– fiksni del – strošek se obračuna vsem lastnikom oziroma uporabnikom stanovanj in poslovnih prostorov po m2 ogrevalne površine in znaša 0,312 EUR/m2 za mesece oktober, november, december, januar, februar, marec in april.
V stroških ni upoštevan DDV v višini 20%.
Po končani kurilni sezoni se opravi obračun na fiksnem delu po dejanskih stroških (od 1. 7. 2009 do 31. 6. 2010), katerega stanje se prenaša v naslednjo kurilno sezono.
2. člen
Mesečni obračuni ogrevanja se izvajajo preko pogodbenega izvajalca ogrevanja Terca d.o.o. Šentrupert, in sicer za pretekli mesec.
3. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za kurilno sezono 2009/2010.
4. člen
Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati Sklep o ceni ogrevanja soseske iz skupne kotlovnice v Naselju Borisa Kidriča v Metliki za kurilno sezono 2008/2009 (Uradni list RS, št. 103/08).
Št. 3521-00002/2009
Metlika, dne 16. oktobra 2009
Županja
Občine Metlika
Renata Brunskole l.r.

AAA Zlata odličnost