Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010

Kazalo

463. Sklep o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Krško, stran 1326.

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08 in 79/09), Pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87 in 16/87), 35. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) in 4. člena Odloka o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Krško (Uradni list RS, št. 116/02), izdajam
S K L E P
o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Krško
I.
S tem sklepom se usklajuje povprečna gradbena cena stanovanj na območju Občine Krško, določena v Odloku o določitvi odstotka od povprečne gradbene cene m2 stanovanjske površine, ki služi za določitev vrednosti stavbnega zemljišča, stroškov komunalnega urejanja in o določitvi vrednosti elementov za izračun valorizirane vrednosti stanovanjske hiše oziroma stanovanja v Občini Krško (Uradni list RS, št. 116/02).
II.
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine v Občini Krško na dan 31. 12. 2009 znaša 877,32 €.
III.
Odstotek od povprečne gradbene cene za določitev cene stavbnega zemljišča (korist) v letu 2010 znaša:
1. za ureditveno območje naselja tipa E   1,1% (9,65 €/m2),
(Krško)
2. za ureditveno območje naselja tipa D   0,9% (7,90 €/m2),
(Leskovec pri Krškem, Brestanica, Senovo)
3. za ureditveno območje naselja tipa C2  0,8% (7,02 €/m2),
(Raka, Podbočje, Koprivnica)
4. za ureditveno območje naselja tipa C1  0,7% (6,14 €/m2),
(Veliki Podlog, Drnovo, Zdole, Veliki Trn,
Dolenja vas, Senuše, Gora, Rožno, Gorenji
Leskovec, Brezje)
5. za ureditvena območja vseh ostalih    0,6% (5,26 €/m2).
naselij
IV.
Stroški za komunalno urejanje zemljišča znašajo 15% od povprečne gradbene cene (131,60 €/m2), od tega za:
1. individualno komunalno rabo       40% (52,64 €/m2),
2. kolektivno komunalno rabo        60% (78,96 €/m2).
V.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010.
Št. 422-90/2010-O407
Krško, dne 9. februarja 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost