Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010

Kazalo

459. Sklep o soglasju k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2010, stran 1323.

Na podlagi 99. in 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2), 38. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06 in 8/07, 51/08 in 5/09) ter 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 30 redni seji dne 4. 2. 2010 sprejel
S K L E P
o soglasju k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2010
1.
Občinski svet Občine Beltinci daje soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2010, ki jo je predlagal Center za socialno delo Murska Sobota, kateri po pogodbi izvaja na območju Občine Beltinci navedeno storitev.
2.
Ekonomska cena storitve pomoč družini na domu, na podlagi določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev, znaša 15,81 EUR na efektivno uro. V ekonomsko ceno storitve so vključeni stroški storitve pomoč družini na domu do uporabnika storitve v višini 12,74 EUR na uro in stroški strokovnega vodenja v višini 3,07 EUR na uro.
3.
Občina Beltinci bo ceno socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu do uporabnika storitve v skladu z Zakonom o socialnem varstvu subvencionirala v višini 50% oziroma 7,90 EUR na opravljeno uro. Subvencija iz sredstev proračuna RS v okviru aktivne politike zaposlovanja znaša 4,10 EUR na uro. Končna cena storitve za uporabnika, zmanjšana za subvencijo občine in države, znaša 3,81 EUR na uro.
4.
Centru za socialno delo Murska Sobota se bodo sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu nakazovala mesečno, na podlagi posebej sklenjene pogodbe z Občino Beltinci.
5.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010.
Št. 032-01/2010-30-427/IV
Beltinci, dne 4. februarja 2010
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost