Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010

Kazalo

456. Navodilo o vračanju plačanih stroškov kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, stran 1317.

Za izvajanje osmega odstavka 24. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07 in 76/08) izdaja minister za zdravje
N A V O D I L O
o vračanju plačanih stroškov kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev
1. člen
To navodilo natančneje določa način zagotavljanja plačil za kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev za zavarovance iz drugega in tretjega odstavka 24. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07 in 76/08; v nadaljnjem besedilu: zakon).
2. člen
(1) Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) na podlagi izdanih obračunov in računov za zdravila in medicinske pripomočke zagotavlja izvajalcem zdravstvenih storitev tekoča plačila za opravljene zdravstvene storitve.
(2) Izvajalci zdravstvenih storitev pri obračunu zdravstvenih storitev in računov za zdravila in medicinske pripomočke ravnajo skladno s podatki o plačniku razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev (v nadaljnjem besedilu: stroški doplačil) na kartici zdravstvenega zavarovanja. Če podatek o upravičenju za osebe iz drugega in tretjega odstavka 24. člena zakona na kartici zdravstvenega zavarovanja iz objektivnih razlogov ni pravočasno osvežen oziroma zaveden, izvajalci zdravstvenih storitev skladno s pravili sistema kartice zdravstvenega zavarovanja stroške doplačil zaračunajo zavarovalnicam, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: zavarovalnice), in ne Zavodu.
3. člen
(1) V primerih iz drugega odstavka prejšnjega člena Zavod povrne plačane stroške doplačil na podlagi izdanih obračunov zdravstvenih storitev in računov za zdravila in medicinske pripomočke tudi zavarovalnicam, ki izvajajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje in pri katerih so imele osebe sklenjeno pogodbo o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju.
(2) Zahtevki za povračila vsebujejo podatke, ki jih zavarovalnice prejmejo od izvajalcev zdravstvenih storitev kot sestavni del zahtevka za plačilo, in podatek o izvajalcu zdravstvenih storitev.
(3) Zavod preveri, ali se zahtevki posamezne zavarovalnice za povrnitev plačanih stroškov doplačil nanašajo na upravičence iz drugega in tretjega odstavka 24. člena zakona in predstavljajo primere iz prejšnjega člena, ter znesek povrne zavarovalnici trideseti dan od dneva prejema zahtevka.
4. člen
(1) Zavarovalnice pošljejo Zavodu zahtevke za povrnitev že plačanih stroškov doplačil iz drugega odstavka 2. člena tega navodila za obdobje od 1. januarja 2009.
(2) Zavod znesek povrnjenih denarnih sredstev iz prvega odstavka prejšnjega člena in prejšnjega odstavka vključi v zbirni račun iz osmega odstavka 24. člena zakona.
5. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-1/2010
Ljubljana, dne 12. januarja 2010
EVA 2010-2711-0001
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje