Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010

Kazalo

455. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podrobnem označevanju ribolovnih orodij in zagotavljanju trajnostne rabe rib, stran 1316.

Na podlagi četrtega odstavka 10. člena in tretjega odstavka 20. člena Zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podrobnem označevanju ribolovnih orodij in zagotavljanju trajnostne rabe rib
1. člen
V Pravilniku o podrobnem označevanju ribolovnih orodij in zagotavljanju trajnostne rabe rib (Uradni list RS, št. 87/08) se v 4. členu črta besedilo »nahaja na krovu ali«.
2. člen
V 5. členu se za besedo »vključena« doda besedilo »na 4. kanalu«.
3. člen
Besedilo 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(jambor)
(1) Jambor vsake boje, ki označuje pasivna ribolovna orodja v pasu med 300 m in 1,5 navtičnih milj od obale, mora imeti višino najmanj 1 m nad morsko gladino.
(2) Jambor vsake boje, ki označuje pasivna ribolovna orodja v oddaljenosti nad 1,5 navtičnih milj od obale, mora imeti višino najmanj 2 m nad morsko gladino.
(3) Vsak jambor mora imeti vsaj eno zastavo. Zastave morajo biti pravokotne oblike. Ob polaganju pasivnega ribolovnega orodja mora zgornja zastava meriti v višino najmanj 20 cm in v dolžino najmanj 40 cm, v pasu med 300 m in 1,5 navtičnih milj od obale ter v pasu nad 1,5 navtičnih milj od obale pa v višino najmanj 50 cm in v dolžino najmanj 80 cm.
(4) Zastave istega pasivnega ribolovnega orodja morajo biti:
– istega števila,
– iste barve (ki ne sme biti izključno rdeča ali zelena) in
– enake velikosti.
(5) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti zgornja zastava obvezno črna, razen v primeru označevanja samostojne pasti, ko mora biti zgornja zastava obvezno bela.«.
4. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Plovec mora zagotavljati pokončno plovnost jambora in biti narejen iz trpežnega materiala.«.
V tretjem odstavku se številka »10« nadomesti s številko »7«.
5. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(koridor)
(1) Koridor je pas, ki poteka med linijama A in B:
a) Linija A koridorja poteka po naslednjih točkah Gauss-Kruegerjevega koordinatnega sistema D-48:
– A1 (45.36.649, 13.40.822),
– A2 (45. 35.995, 13.40.194),
– A3 (45.34.651, 13.39.798),
– A4 (45.34.016, 13.38.866),
– A5 (45.33.834, 13.36.042),
– A6 (45.33.416, 13.34.784),
– A7 (45.33.269, 13.33.464),
– A8 (45.33.052, 13.32.567),
– A9 (45.32.339, 13.31.493),
– A10 (45.31.748, 13.29.523),
– A11 (45.30.937, 13.27.788),
– A12 (45.29.730, 13.27.300),
– A13 (45.25.500, 13.13.200);
b) Linija B koridorja poteka po naslednjih točkah Gauss-Kruegerjevega koordinatnega sistema D-48:
– B1 (45.36.960, 13.39.961),
– B2 (45.36.231, 13.39.283),
– B3 (45.35.162, 13.38.972),
– B4 (45.34.547, 13.38.132),
– B5 (45.34.449, 13.35.964),
– B6 (45.34.002, 13.34.530),
– B7 (45.33.913, 13.33.429),
– B8 (45.33.569, 13.32.094),
– B9 (45.33.025, 13.31.218),
– B10 (45.32.349, 13.29.120),
– B11 (45.31.214, 13.26.607),
– B12 (45.30.800, 13.26.190),
– B13 (45.26.000, 13.13.000).
(2) Koridor velja ponoči skozi celo leto.
(3) V koridorju je prepovedano polaganje oziroma uporaba pasivnih ribolovnih orodij.
(4) Ribiči, ki izvajajo ribolov v območju oddaljenem več kot 1,5 navtične milje od obale, morajo polagati pasivna ribolovna orodja, označena v skladu s tem pravilnikom, vzporedno s potekom državne meje z Republiko Italijo v smeri SV-JZ.
(5) Zaradi možnega vpliva tokov lahko smer polaganja pasivnih ribolovnih orodij iz prejšnjega odstavka odstopa za 15%.
(6) V pasu nad 1,5 navtične milje od obale morajo ribiči zabeležiti položaj pasivnega ribolovnega orodja v ladijski dnevnik najkasneje do vrnitve v pristanišče.
(7) Ribolov z aktivnim ribolovnim orodjem je ponoči dovoljen samo v koridorju.
(8) Ne glede na prejšnji odstavek lahko ribolov z aktivnim ribolovnim orodjem poteka ponoči tudi izven koridorja, kadar poveljnik ribiškega plovila ugotovi, da ribolov lahko izvaja izven koridorja brez nevarnosti, da bi poškodoval pasivno ribolovno orodje.
(9) Ribiči, ki izvajajo ribolov z vlečnimi mrežami za ribolov pridnenih vrst rib, morajo vleči pridnene povlečne mreže v smeri, ki je vzporedna s potekom državne meje z Republiko Italijo v smeri SV-JZ z dovoljenim 15% odstopanjem smeri iz četrtega odstavka tega člena.«.
6. člen
(prehodne določbe)
(1) Določba šestega odstavka novega 9. člena pravilnika se začne uporabljati 31. marca 2011.
(2) Določba osmega odstavka novega 9. člena pravilnika se za obdobje od 1. oktobra do 31. januarja začne uporabljati 1. oktobra 2011.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-335/2009
Ljubljana, dne 1. februarja 2010
EVA 2009-2311-0147
dr. Milan Pogačnik l.r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost