Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2010 z dne 16. 2. 2010

Kazalo

452. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013, stran 1314.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 109/08) in za izvajanje Operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013, potrjenega z Odločbo Komisije z dne 19. 11. 2008 o odobritvi operativnega programa za pomoč Skupnosti iz Evropskega sklada za ribištvo v Sloveniji za programsko obdobje 2007-2013 CCI 2007 SI 14 F PO 001, je Vlada Republike Slovenije na svoji 66. redni seji dne 28. 1. 2010 sprejela
S K L E P
o spremembah Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007–2013
1. člen
V Sklepu o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov in namestnikov Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013 (Uradni list Republike Slovenije, št. 18/09) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
(1) V Nadzorni odbor se imenujejo naslednji člani in njihovi namestniki kot predstavniki:
1. Ministrstev, vladnih služb, uradov in javnih zavodov:
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
Mag. Sonja Bukovec, predsednica,
Andrej Drašler, član,
Matej Zagorc, namestnik,
Urška Srnec, članica,
Neža Perko, namestnica;
– Ministrstvo za kulturo;
Bojana Omersel Weeks, članica,
Irena Marš, namestnica;
– Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo;
Marko Gorišek, član,
Arturo Steffe, namestnik;
– Ministrstvo za finance;
Špela Perme, članica;
– Ministrstvo za gospodarstvo;
Marko Eržen, član,
mag. Bianka del Fabro, namestnica;
– Ministrstvo za okolje in prostor;
Gabrijela Grčar, članica;
– Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve;
Nataša Kobe Logonder, članica,
Alenka Bambič Rožman, namestnica;
– Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko;
Josip Mihalic, član,
Gregor Greif, namestnik;
– Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja;
Benedikt Jeranko, član,
Franc Poglajen, namestnik;
– Statistični urad RS;
Barbara Kutin Slatnar, članica,
Enisa Lojovič Hadžigasanović, namestnica;
– Zavod RS za varstvo narave;
Tanja Košar, članica,
Mateja Žvikart, namestnica;
– Nacionalni inštitut za biologijo, morska biološka postaja;
Janez Forte, član,
Mag. Janja France, namestnica;
– Zavod za ribištvo RS;
Dr. Samo Podgornik, član,
Bojan Marčeta, namestnik;
2. Gospodarskih in socialnih partnerjev:
– Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije;
Milenko Buležan, član,
Sandi Radolovič, namestnik;
– Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije;
Uroš Zgonec, član,
Snežana Levstik, namestnica;
– Gospodarska zbornica Slovenije;
Nina-Barbara Križnik, članica,
Dr. Tatjana Zagorc, namestnica;
3. Lokalnih skupnosti:
– Združenje občin Slovenije;
Klavdij Strmčnik, član,
Franci Toni, namestnik;
– Skupnost občin Slovenije;
Bojan Javornik, član,
Silvo Slaček, namestnik,
Karmen Vidak Forte, namestnica;
4. Nevladnih organizacij:
– Društvo za proučevanje ptic in varstvo narave;
Milan Vogrin, član,
Dr. Andrej Šorgo, namestnik;
– Zveza potrošnikov Slovenije – društvo;
Mag. Marko Prohinar, član,
Marjana Peterman, namestnica;
5. Evropske komisije:
– Generalni direktorat za pomorske zadeve in ribištvo, Direktorat D – Mediteran in Črno morje;
Stephanos Samaras, član,
Alexander Hoehnke, namestnik;
(2) Predsednik nadzornega odbora je državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
(3) V primeru njihove odsotnosti člane nadomeščajo imenovani namestniki.
(4) Predstavniki Evropske komisije nimajo glasovalne pravice.
(5) Predstavniki Računskega sodišča Republike Slovenije imajo v nadzornem odboru svetovalno vlogo.«.
2. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
»Nadzorni odbor ima sekretariat, ki skrbi za koordinacijo opravljanja vsebinskih nalog. Sekretariat nadzornega odbora imenuje minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na predlog vodje organa za upravljanje.«.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 34200-1/2010/5
Ljubljana, dne 28. januarja 2010
EVA 2010-2311-0100
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost