Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

386. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole Leskovec pri Krškem, stran 1194.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08 in 79/09), Uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol (Uradni list RS, št. 16/98, 27/99 in 134/03), 16. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) in 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Leskovec pri Krškem (Uradni list RS, št. 59/97, 67/06 in 59/08) je Občinski svet Občine Krško na 37. seji dne 1. 2. 2010 sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole Leskovec pri Krškem
1. člen
V prvi točki prvega odstavka Sklepa o določitvi šolskega okoliša Osnovne šole Leskovec pri Krškem (Uradni list RS, št. 26/99) se doda nova četrta alinea, ki glasi:
»- naselje: Kerinov Grm.«
2. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-5/99-O9
Krško, dne 1. februarja 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost