Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

376. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica, stran 1191.

Na podlagi 40. in 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju, vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09 - popr.), 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS/I, št. 12/91 in 17/91 - ZUDE ter Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 45/94 - odločba US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08 in 79/09) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 - prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 37. seji dne 1. 2. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Adama Bohoriča Brestanica (Uradni list RS, št. 59/97, 67/06 in 59/08) in po novem glasi:
»Svet zavoda šteje 11 članov:
- 3 predstavniki ustanovitelja,
- 5 predstavnikov delavcev zavoda,
- 3 predstavniki staršev.«.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 606-1/2008-O704
Krško, dne 1. februarja 2010
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost