Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

374. Sklep o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2010, stran 1186.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09) je Občinski svet Občine Železniki na 21. redni seji dne 28. 1. 2010 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2010
1. člen
Povprečna gradbena cena za 1 m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračuna po standardu SIST ISO 9836 za III. stopnjo opremljenosti brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in brez cene stavbnega zemljišča v Občini Železniki, na dan 31. 12. 2009 je 990,00 EUR.
2. člen
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč za III. stopnjo opremljenosti in gostoto 100-200 prebivalcev na hektar znašajo 140,00 EUR za 1m2 uporabne površine, od tega za komunalne objekte in naprave v individualni rabi 62,00 EUR/m2, za komunalne objekte in naprave v kolektivni rabi pa 78,00 EUR/m2 na dan 31. 12. 2009.
3. člen
Cena stavbnega zemljišča se določi v odstotku od povprečne gradbene cene iz 1. člena:
I. cona: 8-10%
II. cona: 6-9%
I. cona obsega Železnike in Selca z neposredno okolico.
II. cona obsega vsa ostala naselja, ki niso navedena v prvi coni.
4. člen
Cene iz 1. in 2. člena tega sklepa se mesečno valorizirajo s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala, Ljubljana.
5. člen
Z začetkom veljave tega sklepa preneha veljati Sklep o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč v Občini Železniki za leto 2009 (Uradni list RS, št. 8/09).
6. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010.
Št. 015-1/2010-009
Železniki, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.