Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

373. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Železniki, stran 1185.

Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02) in v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda »Javni zavod Ratitovec« (Uradni list RS, št. 50/06, 104/06 in 61/08) ter 16. členom Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 46/09) je Občinski svet Občine Železniki na 21. redni seji dne 28. 1. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Železniki
1. člen
V tretji člen pravilnika se doda nova alineja:
- S posameznim programom, projektom oziroma prireditvijo s področja športa lahko posamezni izvajalci kandidirajo za sredstva iz občinskega proračuna le na enem javnem razpisu Občine Železniki v tekočem letu.
2. člen
Prva in druga alineja tretjega člena pravilnika se črtata in se nadomestita z novo alinejo
- »da imajo sedež in so registrirani v Občini Železniki najmanj eno leto«.
3. člen
V Merilih za izbor in finančno vrednotenje se pod točko
10. Delovanje športnih društev
2. Merila za razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in kakovost dosežkov
2. Višina sofinanciranja posameznih postavk:
b) vrednost ure za najem objekta:
črta
- letna karta smučanje               800 točk,
in se nadomesti z:
- letna smučarska vozovnica (eno smučišče      200 točk
Slovenija)
- slovenska smučarska vozovnica (več smučišč     800 točk
Slovenija)
- letna smučarska vozovnica (ena vozovnica     800 točk.
tujina)
4. člen
V Merilih za izbor in finančno vrednotenje se pod točko
10. Delovanje športnih društev
2. Merila za razvrstitev športnih panog glede na razširjenost in kakovost dosežkov
4. Pogoji sofinanciranja,
zadnji alineji na koncu doda »razen smučarske vozovnice«.
5. člen
V Merilih za izbor in finančno vrednotenje se pod točko
10. Delovanje športnih društev
2. Merila za razdelitev športnih panog glede na razširjenost in kakovost dosežkov
1. Razdelitev športnih panog v skupine
plavanje uvrsti v 3. skupino, s sofinanciranjem 30%.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-1/2010-004
Železniki, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.

AAA Zlata odličnost