Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

368. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje, stran 1176.

Na podlagi 9. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) ter Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB2, 25/08) je Občinski svet Občine Trebnje na 31. seji občinskega sveta dne 13. 1. 2010 v zvezi s predlogom za povišanje cen programov v vrtcu Deteljica pri OŠ Mirna sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje
1. člen
V sklepu o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 37/09) se spremeni zadnja vrsta tabele iz 1. člena, in sicer v delu veljavnih cen za Vrtec pri OŠ Mirna tako, da se glasi:
»
+---------+----------+------------+----------+----------+----------+
| VRTEC |  1.  | KOMBINIRANI|  2.  |  2.  |POLDNEVNI |
|     | STAROSTNO|  ODDELEK |STAROSTNO |STAROSTNO | PROGRAM |
|     | OBDOBJE | 1. IN 2. | OBDOBJE | OBDOBJE |     |
|     | (1-3let)| ST. OBDOBJA|(3-4 let) |(3-6 let) |     |
+---------+----------+------------+----------+----------+----------+
| Vrtec | 485,42 |   -   |  -   | 374,05 |  -   |
|Deteljica|     |      |     |     |     |
| pri OŠ |     |      |     |     |     |
| Mirna |     |      |     |     |     |
+---------+----------+------------+----------+----------+----------+
                                  «
2. člen
Vsi ostali členi sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih Občine Trebnje ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2010 dalje.
Št. 007-9/2009-1
Trebnje, dne 13. januarja 2010
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.