Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

362. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 1151.

Na podlagi 2. in 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 42/09 in 109/09) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 31. redni seji dne 28. 1. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc. št. 1085/6, pot v izmeri 215 m2, vpisana v vložni številki 440, k.o. Slemene. Ta parcela postane lastnina Občine Slovenske Konjice in se odpiše od dosedanje vložne številke 440, k.o. Slemene, in se pri tej katastrski občini odpre nova vložna številka _____, k.o. Slemene, kjer naj se vpiše lastninska pravica za Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slov. Konjice.
2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slov. Konjicah po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Slovenske Konjice na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 37101-0052/2009(132)
Slovenske Konjice, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.