Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

360. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 1150.

Na podlagi 2. in 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 42/09 in 109/09) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 31. redni seji dne 28. 1. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status javnega dobra parc. št. 813/3, pot v izmeri 31 m2 in parc. št. 813/7, pot v izmeri 223 m2, obe vpisani v vložni številki 301 k.o. Tolsti vrh. Ti parceli postaneta lastnina Občine Slovenske Konjice in se odpišeta od dosedanje vložne številke 301, k.o. Tolsti vrh, in se pri tej katastrski občini odpre nova vložna številka _____, k.o. Tolsti vrh, kjer naj se vpiše lastninska pravica za Občino Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slov. Konjice.
2. člen
Pristojno Okrajno sodišče v Slov. Konjicah po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastninsko pravico Občine Slovenske Konjice na zemljišču, ki je navedeno v 1. členu tega sklepa.
3. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 37101-0001/2010(132)
Slovenske Konjice, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.