Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

359. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta, stran 1150.

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 10. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/95, 10/99, 72/99, 65/02 in 43/07) je županja dne 1. 2. 2010 sprejela
S K L E P
o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta
1. člen
Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Bistriška vrata« (izdelal A.B. INVEST d.o.o., Maribor, št. naloge 06/09, v nadaljevanju: OPPN).
2. člen
Dokument iz 1. člena bo od 9. 2. 2010 do vključno 10. 3. 2010 javno razgrnjen v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ul. 10, Slovenska Bistrica. Na vpogled bo v času uradnih ur občinske uprave.
3. člen
Območje obdelave OPPN zajema parc. št. 2349/4, 2349/6, 2370/16, 2373/6, 2373/1, 2370/2, 2373/3, 2343/3, 2344/1, 2342, 2370/17, 2370/18/, 2525/1 in 2525/2, vse v k.o. Slovenska Bistrica.
4. člen
Javna obravnava dokumenta bo 24. 2. 2010, ob 11.00 uri, v prostorih sejne sobe Občine Slovenska Bistrica.
5. člen
V času javne razgrnitve lahko zainteresirana javnost pripombe in predloge k razgrnjenemu dokumentu posreduje pisno na naslov Občine Slovenska Bistrica, na elektronski naslov: obcina@slov-bistrica.si ali nezka.juric@slov-bistrica.si, jih vpiše v knjigo pripomb na kraju razgrnitve ali jih poda ustno na zapisnik v okviru javne obravnave. Rok za oddajo pripomb poteče z zadnjim dnem razgrnitve ob 17.00 uri ne glede na način dostave.
6. člen
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani občine.
Št. 3505-12/2009-28-1032
Slovenska Bistrica, dne 1. februarja 2010
Županja
Občine Slovenska Bistrica
Irena Majcen l.r.