Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

358. Sklep (št. 12.1.- 543) o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 1149.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 43/08 - UPB1) in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, 102/04) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 32. seji dne 21. 1. 2010 sprejel
S K L E P (št. 12.1.-543)
o ukinitvi statusa javnega dobra
(1) S tem sklepom se ukine status javnega dobra na zemljiščih s parc. št. 2926/4, 2924/1, 2924/3, 2924/4, 2924/5, 2924/12, 2924/9 in 2924/7, vse k.o. Podgorje.
(2) Nepremičnine iz 1. točke tega sklepa prenehajo imeti značaj javnega dobra in postanejo last Mestne občine Slovenj Gradec.
(3) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-1/2010,
zveza spisa št. 478-39/2009
Slovenj Gradec, dne 22. januarja 2010
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.