Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

357. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci, stran 1149.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 13/98 Odl. US: U-I-301/96, 24/99 Odl. US: U-I-367/96, 70/00, 52/01 Odl. US: U-I-372/98-10, 51/02, 94/02 Odl. US: U-I-223/00-22, 69/05, 103/07) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06) je Občinski svet Občine Rogašovci na 27. redni seji z dne 29. 1. 2010 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci
1. člen
Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za Občinski svet Občine Rogašovci, se dodelijo sredstva iz občinskega proračuna sorazmerno številu volivcev, ki jih je dobila posamezna politična stranka na volitvah. Stranka pridobi sredstva iz proračuna občine, če je dobila najmanj 50% glasov potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta.
2. člen
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje političnih strank, se določi v proračunu občine za tekoče proračunsko leto in znaša 0,25 EUR mesečno za dobljen glas na volitvah za člane Občinskega sveta Občine Rogašovci.
3. člen
Sredstva se političnim strankam nakazujejo mesečno na njihove račune.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od veljavnosti Odloka o proračuna Občine Rogašovci za leto 2010.
Št. 0090-1/2009-6
Rogašovci, dne 29. januarja 2010
Župan
Občine Rogašovci
Edvard Mihalič l.r.