Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

355. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 1146.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 30. redni seji dne 27. 1. 2010 sprejel naslednji
S K L E P
1. Ukine se status javno dobro na nepremičnini, parc. št. 543/6 in 543/4, k.o. Tekačevo.
2. Na nepremičninah iz 1. točke tega člena pridobi lastninsko pravico Občina Rogaška Slatina.
3. Sklep o ukinitvi javnega dobra se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 0320-0009/2009-02
Rogaška Slatina, dne 27. januarja 2010
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.