Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

353. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogaška Slatina, stran 1145.

Na podlagi 21. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 - ODL US, 89/99, 80/04), določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 115/07) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 30. redni seji dne 27. 1. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Rogaška Slatina
1. člen
S tem pravilnikom se spreminja Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kulture v Občini Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 62/06).
2. člen
V celoti se spremeni 9. člen, tako da glasi:
»Pri izboru programov in projektov za sofinanciranje se upoštevajo naslednja merila in kriteriji:
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|Št.  |Zbirni opis  |Posamičen opis kriterija | Št. točk|
|    |kriterija   |             |     |
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|I.   |Sredstva za  |1. Število članov društva|     |
|    |redno     |- od 10 do 20 članov   |     3|
|    |dejavnost   |             |     |
|    |društva    |             |     |
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|    |        |- od 21 do 40 članov   |     5|
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|    |        |- nad 40 članov     |    10|
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|    |        |2. Delovanje turističnega|     5|
|    |        |podmladka v okviru TD  |     |
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|    |        |3. Sodelovanje s KS ter |     5|
|    |        |drugimi društvi v kraju |     |
|    |        |(konkretne aktivnosti,  |     |
|    |        |prireditve, delavnice  |     |
|    |        |ipd.)          |     |
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|    |        |4. Realizacija plana   |     |
|    |        |preteklega leta:     |     |
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|    |        |- realizacija od 50 do  |     5|
|    |        |75% plana        |     |
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|    |        |- realizacija od 75 do  |    10|
|    |        |100% plana        |     |
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|    |        |Skupaj redna dejavnost  |    30|
|    |        |največ:         |     |
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|II.  |Projekti    |             |     |
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|1.   |Organizacija  |             |     |
|    |in udeležba na |- organizacija/izvedba  |     5|
|    |čistilnih   |akcije          |     1|
|    |akcijah    |- sodelovanje na akciji |     |
|    |v krajih, ki  |             |     |
|    |jih pokrivajo |             |     |
|    |turistična   |             |     |
|    |društva ali  |             |     |
|    |ostali     |             |     |
|    |organizatorji |             |     |
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|2.   |Prireditve   |Prireditve občinskega  |     |
|    |        |pomena          |     |
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|    |        |Prireditve, ki      |     |
|    |        |predstavljajo kulturno, |     |
|    |        |naravno dediščino in   |     |
|    |        |ljudske običaje ali druge|     |
|    |        |turistične prireditve, ki|     |
|    |        |promovirajo občino so  |     |
|    |        |prireditve občinskega  |     |
|    |        |pomena.         |     |
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|    |        |- Organizacija      |     3|
|    |        |prireditve, ki traja več |     |
|    |        |kot 1 dan        |     |
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|    |        |- Organizacija      |     2|
|    |        |prireditve, ki traja 1  |     |
|    |        |dan           |     |
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|    |        |- Sodelovanje vsaj na eni|     2|
|    |        |prireditvi občinskega  |     |
|    |        |pomena          |     |
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|3.   |Promocijski  |- izdaja prospekta -   |     3|
|    |materiali   |zloženke         |     |
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|    |        |- izdaja razglednice   |     2|
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|    |        |- drugi promocijski   |     1|
|    |        |material         |     |
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|4.   |Izobraževanje |- organizacija delavnice,|     2|
|    |        |tečaja          |     |
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|    |        |- udeležba na seminarju, |     1|
|    |        |delavnici drugih     |     |
|    |        |izvajalcev        |     |
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|5.   |Ostali     |- spletna stran     |     1|
|    |projekti    |(postavitev in zagon   |     |
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|    |        |- organizacija, izvedba |     1|
|    |        |ocenjevalnih akcij (npr. |     |
|    |        |najlepše urejeno hišo …) |     |
+-------+---------------+-------------------------+----------+
|    |        |- ostalo         |     1|
+-------+---------------+-------------------------+----------+
3. člen
V 10. členu se črta tretji stavek, tako da v celoti glasi:
»Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov. Programi se točkujejo. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.«
4. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0320-0009/2009-04
Rogaška Slatina, dne 27. januarja 2010
Župan
Občine Rogaška Slatina
Branko Kidrič l.r.