Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

352. Javno naznanilo o dopolnilni javni razgrnitvi in javni obravnavi dodatno dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka, stran 1145.

Na podlagi drugega odstavka 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B in 108/09) Občina Pivka s tem
J A V N I M N A Z N A N I L O M
obvešča javnost o dopolnilni javni razgrnitvi in javni obravnavi dodatno dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka
Občina Pivka naznanja, da bo v okviru dopolnilne javne razgrnitve razgrnjeno gradivo:
1. Dodatno dopolnjen osnutek Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Pivka, ki ga je pod številko projekta: 08/PA-004 v februarju 2010 izdelalo podjetje V PROSTORU d.o.o., Ilirska Bistrica (v nadaljnjem besedilu: OPN Pivka);
2. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve dopolnjenega osnutka načrta;
3. Povzetek za javnost.
Občina Pivka naznanja, da bo dopolnilna javno razgrnitev izvedena predvsem zaradi seznanitve javnosti z večjimi spremembami OPN Pivka zaradi načrtovanih prostorskih ureditev:
1. Treh območij za površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, in sicer za rejo perutnine,
2. Dopolnjene ureditve Dvorca Ravne,
3. Ostale spremembe podrobnejše namenske rabe prostora manjšega obsega.
Navedeno gradivo bo javno razgrnjeno od 17. 2. 2010 do 17. 3. 2010, na spletni strani Občine Pivka, http://www.pivka.si in v prostorih Občine Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, v času uradnih ur:
- Ponedeljek od 8. do 11. in od 13. do 15. ure.
- Sredo od 8. do 11. in od 13. do 16. ure.
- Petek od 8. do 11. ure.
Javna obravnava bo potekala v ponedeljek 15. 3. 2010, s pričetkom ob 17. uri, v prostorih Občine Pivka v Pivki.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na OPN Pivka. Pripombe in predloge se poda do 17. 3. 2010, ustno na zapisnik, pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali se pošljejo na naslov Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka.
Št. 3500-4/2008-85
Pivka, dne 3. februarja 2010
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.