Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

350. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2010, stran 1144.

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo in 103/07) je Občinski svet Občine Mozirje na 29. redni seji dne 1. 2. 2010 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Mozirje za leto 2010
I.
Občina Mozirje v skladu z Zakonom o političnih strankah financira politične stranke.
Občinski svet občine določi, da stranka, ki je kandidirala kandidatke oziroma kandidate na zadnjih volitvah za občinski svet, dobi sredstva iz proračuna občine, sorazmerno številu glasov volivcev, ki jih je dobila na volitvah, pod pogojem, da je vložila zahtevek za vsako tekoče leto posebej.
II.
Višina sredstev, ki se namenijo za financiranje strank, se določi v proračunu občine za posamezno proračunsko leto.
Sredstva iz proračuna, ki se namenijo za financiranje strank, se določijo v višini 0,4% sredstev, ki jih ima občina opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občine in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za to leto (primerna poraba).
III.
Sredstva se nakazujejo na podlagi zahtevka na račun stranke, in sicer mesečno po dvanajstinah.
IV.
Sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Št. 032-0001/2010
Mozirje, dne 1. februarja 2010
Župan
Občine Mozirje
Ivan Suhoveršnik l.r.