Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

348. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 1143.

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov - ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB1, 14/05 - popr., 111/05 - odl. US, 120/06 - odl. US, 126/07) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 26. redni seji dne 27. 1. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za nepremičnino parc. št. 1077/9, pot v izmeri 212 m2, vpisano pri vl. št. 1312 k.o. Mokronog.
II.
Nepremičnina parc. št. 1077/9 k.o. Mokronog postane lastnina Občine Mokronog - Trebelno.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0021/2009
Mokronog, dne 27. januarja 2010
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.