Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

346. Obvezna razlaga Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1,3,4,5) – za Občino Mokronog - Trebelno, stran 1141.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Mokronog - Trebelno (Uradni list RS, št. 14/07) je Občinski svet Občine Mokronog - Trebelno na 26. seji dne 27. 1. 2010 sprejel
O B V E Z N O R A Z L A G O
Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje (planske celote 1,3,4,5) - za Občino Mokronog - Trebelno
I.
Obvezna razlaga se podaja k 15. členu Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Trebnje - planske celote 1,3,4,5 /v nadaljevanju: Odlok/ (Skupščinski Dolenjski list, št. 4/91, Uradni list RS, št. 15/99, 24/00, 7/02, 91/02, 59/04, 21/05, 13/08 - obvezna razlaga, 79/09 - obvezna razlaga).
II.
Določila drugega odstavka 15. člena Odloka, ki se nanašajo na gradnjo stanovanjskih objektov na območjih opredeljenih stavbnih zemljišč znotraj vinogradniških območij, se razlagajo tako, da so poleg dopustnih posegov iz prvega odstavka 15. člena ter prenov in funkcionalnih dopolnitev obstoječih kmetij in stanovanjskih objektov, dopustne tudi gradnje stanovanjskih, gospodarskih, nezahtevnih in enostavnih objektov na območju Občine Mokronog - Trebelno, ki je opredeljeno kot vinogradniško območje.
III.
Obvezna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0001/2010
Mokronog, dne 27. januarja 2010
Župan
Občine Mokronog - Trebelno
Anton Maver l.r.