Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

344. Sklep št. 485 o ukinitvi javnega dobra, stran 1137.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi - UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08 in 79/09) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/09) je Občinski svet Občine Ljutomer na 24. redni seji 1. 2. 2010 sprejel
S K L E P št. 485
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
S tem sklepom se ukine status zemljišč v javnem dobru, ki so označene s:
- parc. št. 3001 cesta v izmeri 13399 m2, vlož. št. 2119 k.o. Ljutomer
- parc. št. 2837 cesta v izmeri 3740 m2, vlož. št. 2119 k.o. Ljutomer
- parc. št. 480/3 pot v izmeri 367 m2, vlož. št. 836 k.o. Moravci.
2. člen
Nepremičnine iz prejšnjega člena tega sklepa prenehajo imeti status dobrine v javnem dobru in postanejo last Občine Ljutomer ter se vknjižijo pri vlož. št. ____ k.o. Ljutomer in ____ k.o. Moravci.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-10/2010-143
Ljutomer, dne 1. februarja 2010
Župan
Občine Ljutomer
Franc Jurša l.r.