Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

342. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra, stran 1136.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2), Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB1 in 126/07) ter 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) je Občinski svet Občine Litija na 33. redni seji dne 28. 1. 2010 sprejel
S K L E P
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra
I.
S tem sklepom se na nepremičninah s parc. št. 1027/2 pot v izmeri 34 m2, k.o. Litija, s parc. št. 1613/5 pot v izmeri 353 m2, k.o. Hotič, s parc. št. 1670/6 dvorišče v izmeri 170 m2, k.o. Jablanica, s parc. št. 1039/2 pot v izmeri 361 m2, s parc.št. 1038/1 cesta v izmeri 11 m2, s parc. št. 1038/2 neplodno v izmeri 122 m2 in s parc. št. 1037/2 cesta v izmeri 221 m2, vse k.o. Kresnice, ukine status javnega dobra.
II.
Nepremičnine s parc. št. 1027/2 pot v izmeri 34 m2, k.o. Litija, s parc. št. 1613/5 pot v izmeri 353 m2, k.o. Hotič, s parc. št. 1670/6 dvorišče v izmeri 170 m2, k.o. Jablanica, s parc. št. 1039/2 pot v izmeri 361 m2, s parc. št. 1038/1 cesta v izmeri 11 m2, s parc. št. 1038/2 neplodno v izmeri 122 m2 in s parc. št. 1037/2 cesta v izmeri 221 m2, vse k.o. Kresnice, postanejo lastnina Občine Litija.
III.
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-1/2010, 7113-5/2007,
7113-70/2006 in 478-25/2009
Litija, dne 28. januarja 2010
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.