Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

338. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov, stran 1129.

Na podlagi 100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (UPB - Uradni list RS, št. 100/05, 21/06, 14/07, 60/07, 94/07, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09) in 16. člena Statuta Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 101/06) je Občinski svet Občine Gornji Petrovci na 12. izredni seji dne 29. 1. 2010 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov ter o povračilu stroškov
Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov Občine Gornji Petrovci (Uradni list RS, št. 26/99) se spremeni in dopolni sledeče:
1. člen
Spremeni se tretji odstavek 1. člena, ki se poslej glasi:
»Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom drugih organov, ki jih imenuje občinski svet ali župan, ter članom nadzornega odbora in volilne komisije pripada nagrada za njihovo delo, ki se oblikuje na podlagi tega Pravilnika smiselno določbam zakonu iz prvega odstavka tega člena.«
2. člen
Spremeni se 10. člen pravilnika, ki se poslej glasi:
»Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta ter članom drugih organov, ki jih imenuje občinski svet ali župan, pripada nagrada v obliki sejnine za udeležbo na sejah organov (komisije, odbori, štab Civilne zaščite), in se izplača na podlagi pogodbe o delu, sklenjene za posamezno koledarsko leto.
Merila za izplačilo so naslednja:
- predsedovanje oziroma vodenje seje organa 1,41% plače župana,
- udeležba na seji organa 0,98% plače župana,
- celodnevno delo na terenu oziroma strokovno usposabljanje članov štaba Civilne zaščite 2,13% plače županu.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010.
Št. 032-0006/2009-9
Gornji Petrovci, dne 1. februarja 2010
Župan
Občine Gornji Petrovci
Franc Šlihthuber l.r.