Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

328. Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Črnomelj, stran 1125.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08 in 79/09) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 - uradno prečiščeno besedilo, 106/05 in 65/07) je Občinski svet Občine Črnomelj na 22. redni seji dne 28. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o podelitvi naziva častni občan Občine Črnomelj
1. člen
S tem odlokom se v Občini Črnomelj uvede podeljevanje naziva častni občan oziroma občanka Občine Črnomelj (v nadaljevanju: častni občan) in določi pogoje in postopek za podeljevanje tega naziva.
2. člen
Naziv častni občan je najvišje priznanje, ki ga prejme posameznik, katerega delo in aktivnosti predstavljajo pomembne zasluge na katerem koli področju človekove ustvarjalnosti.
Kriteriji za podelitev naziva častni občan so izjemni dosežki življenjskega dela, ki ga odlikujejo vizionarstvo, dobrobit, sodelovanje in skrb za razvoj, blaginjo, ugled in promocijo občine v Republiki Sloveniji in v tujini.
Naziv častni občan se lahko podeli tudi občanu druge občine ali tujemu državljanu.
3. člen
Prejemnika naziva častni občan določi Občinski svet Občine Črnomelj na predlog žirije za podeljevanje naziva častni občan Občine Črnomelj. Žirija ima predsednika in štiri člane in jo imenuje občinski svet v začetku svojega mandata izmed članov sveta in drugih predstavnikov občanov. Mandat članov traja štiri leta, lahko pa se podaljša do imenovanja novih članov.
4. člen
Žirija razpiše javni poziv za podajanje predlogov najmanj dva meseca pred podelitvijo naziva, obravnava predloge ter izdela predlog za podelitev naziva častni občan, ki ga predloži občinskemu svetu v sprejem.
Žirija mora pred posredovanjem predloga pridobiti pisno privoljenje kandidata, kakor tudi soglasje za uporabo osebnih podatkov. Kolikor kandidat ne poda soglasja, se pobuda izloči.
5. člen
Naziv častni občan se praviloma podeljuje enkrat v mandatnem obdobju občinskega sveta v razmaku štirih let, izjemoma na podlagi posebej sprejetega sklepa občinskega sveta tudi pogosteje. Naziv je trajen in se prejemniku podeli le enkrat.
6. člen
Naziv častni občan se izroči na svečan način, praviloma na proslavi ob prazniku Dneva državnosti s posebno listino. Dobitnik prejme poleg listine o podelitvi naziva tudi umetniško delo. Prejemnika naziva častni občan se z osebnim vabilom vabi na vse prireditve katerih organizator je Občina Črnomelj.
7. člen
Občinski svet zagotovi v proračunu občine potrebna sredstva za kritje stroškov, ki nastanejo v zvezi s podelitvijo naziva.
8. člen
O podeljenih nazivih častni občan Občine Črnomelj vodi posebno evidenco občinska uprava. Evidenca prejemnikov priznanj je javna.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ne glede na določbo 3. člena tega odloka traja mandat prvo imenovane komisije krajše obdobje.
10. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 094-6/2009
Črnomelj, dne 29. januarja 2010
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti