Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

327. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o taksi na onesnaževanje vode, stran 1125.

Na podlagi 112. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08 in 108/09) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 30. redni seji dne 26. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o prenehanju veljavnosti Odloka o taksi na onesnaževanje vode
1. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o taksi na onesnaževanje vode (Uradni list RS, št. 46/98 in 65/03).
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3502-003/2010
Celje, dne 26. januarja 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.