Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

323. Sklep o vzpostavitvi in ukinitvi statusa javnega dobra, stran 1107.

Na podlagi 21. in 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB1, 92/05 - ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 115/05 - odl. US in 120/06 - odl. US in 126/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 76/08 - ZLS-O in 79/09 - ZLS-P) in 11. točke 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09) je Občinski svet Občine Brežice na 24. seji dne 21. 1. 2010 sprejel:
S K L E P
o vzpostavitvi in ukinitvi statusa javnega dobra
I.
Ukine se javno dobro na parc. št. 218/8 (travnik v izmeri 562 m²), k.o. Trnje.
II.
Ukine se javno dobro na parc. št. 1537/61 (pašnik v izmeri 141 m²) in parc. št. 1537/67 (pašnik v izmeri 665 m²), obe k.o. Stojanski vrh.
III.
(1) Vzpostavi se javno dobro na parc. št. 215/2 (travnik v izmeri 142 m2), k.o. Brezina.
(2) Ukine se javno dobro na parc. št. 992/10 (pot v izmeri 64 m²), k.o. Brezina.
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Brežice, dne 21. januarja 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.