Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

322. Odlok o spremembi Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Brežice, stran 1106.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08 in 79/09), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 21/08 - popr. in 76/08 - ZIKS-1C, 108/09 in 109/09 - odl. US), 3. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru (Uradni list RS, št. 70/06) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 24. redni seji dne 21. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Brežice
1. člen
6. člen Odloka o varstvu javnega reda in miru v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 40/09) se spremeni tako, da se glasi:
»Zaradi varstva zunanjega videza naselij in zelenih površin je na kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika, prepovedano postaviti šotore, bivalnike, avtodome ali avtomobilske prikolice za bivanje, kampirati ali kako drugače prenočevati ali prebivati.«
2. člen
V 8. členu se za besedo »izvaja« dodata besedi »Medobčinski inšpektorat -«
3. člen
Petnajsta alineja prvega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na kraju, ki za to ni določen, ali na zasebnem prostoru brez soglasja lastnika ali posestnika, postavi šotor, bivalnik, avtodom ali avtomobilsko prikolico za bivanje, kampira ali kako drugače prenočuje ali prebiva (šesti člen odloka).«
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 223-2/2010
Brežice, dne 21. januarja 2010
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.