Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2010 z dne 9. 2. 2010

Kazalo

317. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec januar 2010, stran 1104.

Na podlagi šestega odstavka 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG in 10/08 - ZVarDod) objavlja minister za finance
M I N I M A L N O Z A J A M Č E N O D O N O S N O S T
na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec januar 2010
Minimalna zajamčena donosnost, izračunana na podlagi 298. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 - uradno prečiščeno besedilo, 114/06 - ZUTPG in 10/08 - ZVarDod) in Pravilnika o izračunu povprečne donosnosti do dospetja državnih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 120/05 in 66/08), za mesec januar 2010 znaša 1,48% na letni ravni oziroma 0,12% na mesečni ravni.
Št. 4021-1/2010/1
Ljubljana, dne 4. februarja 2010
EVA 2010-1611-0051
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance