Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

240. Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje, stran 910.

Na podlagi 22.i člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US in 98/09 – ZIUZGK) in prvega odstavka 3. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Uradni list RS, št. 97/09) minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje
1. člen
Ta pravilnik določa obseg sredstev, ki ga javni zavodi in javne agencije iz pristojnosti Ministrstva za zdravje, lahko namenijo za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
2. člen
Med prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu se uvrščajo prihodki od blaga in storitev, pridobljeni izven opravljanja dejavnosti iz naslova izvajanja javne službe, ki je opredeljena v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07 in 76/08), programih javnega zdravja in ustanovitvenem aktu posrednega proračunskega uporabnika. Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu se ustvarjajo v pogojih konkurence, pri čemer cene storitev določa posredni uporabnik proračuna sam.
3. člen
V javnih zavodih in javnih agencijah iz pristojnosti Ministrstva za zdravje obseg sredstev za plačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu znaša največ 60 odstotkov razlike med prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu.
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o določitvi obsega sredstev za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v javnih zavodih iz pristojnosti Ministrstva za zdravje (Uradni list RS, št. 25/09).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-291/2009
Ljubljana, dne 4. januarja 2010
EVA 2009-2711-0084
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti