Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

234. Odlok o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2010, stran 825.

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07) in 24. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na seji 21. decembra 2009 sprejel
O D L O K
o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec za leto 2010
1. člen
S tem odlokom se določi Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Žalec v letu 2010, to je pridobivanje in razpolaganje z nepremičnim premoženjem Občine Žalec.
2. člen
Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 681.300,00 EUR (PRILOGA 1).
Razpolaganje z nepremičnim premoženjem se načrtuje v orientacijski vrednosti 2.654.746,00 EUR (PRILOGA 2).
3. člen
Ta odlok začne veljati 1. januarja 2010.
Št. 465-02-35/2009
Žalec, dne 24. decembra 2009
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel l.r.
                            PRILOGA 1

 LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE ŽALEC
 ZA LETO 2010

+-----------------------+----------+----------------+----------+
|  Okvirna lokacija  | Okvirna |   Vrsta   |Predvidena|
|            | velikost | nepremičnine | sredstva |
|            |     |        | v EUR  |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|območje Občine Žalec  | 50–60 m2|  stanovanja  |180.000,00|
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|Zemljišče na območju  |  223 m2|  stavbno   | 20.150,00|
|k.o. Gotovlje, ZN   |     |  zemljišče  |     |
|Soseska V. in Soseska |     |        |     |
|Frenga Žalec      |     |        |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|zemljišča na območju  |  1200 m2|  stavbno   | 23.500,00|
|k.o. Žalec, ZN Južno  |     |  zemljišče,  |     |
|od železnice      |     |   javna   |     |
|            |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|zemljišča na območju  | 23000 m2|  stavbno   |250.000,00|
|k.o. Gotovlje, OPPN  |     |  zemljišče  |     |
|Žalec Zahod      |     |        |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|zemljišča na      |  8700 m2|  kmetijska  | 8.850,00|
|zavarovanem območju  |     |  zemljišča  |     |
|Ribnika Vrbje     |     |        |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|LC 490023 Zabukovica– |  3540 m2|   javna   | 6.200,00|
|Liboje         |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|LC 490035 Griže–Kasaze |  5600 m2|   javna   | 27.200,00|
|            |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|LC 490034 Šešče–Griže |  750 m2|   javna   | 7.500,00|
|            |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|LC 490571 Žalec–Vrbje, |  1400 m2|   javna   | 14.000,00|
|odsek Vrbje–Rizmal   |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|LC 490412 Podlog–   |  5200 m2|   javna   | 18.400,00|
|Šempeter        |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|LC 490411 Gotovlje–  |  850 m2|   javna   | 5.300,00|
|Podlog         |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|LC 490420 Gotovlje–  |  2000 m2|   javna   | 4.000,00|
|Sveti Jedert      |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|LC 490421 Gotovlje–  |  2500 m2|   javna   | 6.000,00|
|ELES          |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|Lokalna cesta LC    |  300 m2|   javna   | 3.000,00|
|490012 Kasaze–Liboje  |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|LC 490361 Dobrteša   |  500 m2|   javna   | 12.000,00|
|vas–Šempeter      |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|Lokalna lesta skozi  | 26000 m2|   javna   |   0,00|
|Arjo vas        |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|LC 490020 Žalec–Griže– |  1337 m2|   javna   | 2.600,00|
|Liboje         |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|LC 490081 Zabukovica– |  4250 m2|   javna   | 7.400,00|
|Matke         |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|LC 038042 Petriček–  |  4900 m2|   javna   | 4.500,00|
|Kasaze         |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|Odsek Viseči most,   |  1200 m2|   javna   | 2.400,00|
|k.o. Kasaze      |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|LC Žalec–Vrbje, odsek |  2400 m2|   javna   | 4.800,00|
|Surovina–Vrbje     |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|LC 490461 Galicija   |  400 m2|   javna   |  800,00|
|Železno        |     | infrastruktura |     |
|in LC 490471 Galicija– |     |        |     |
|Zavrh         |     |        |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|LC 490061 Šempeter–  |  810 m2|   javna   | 1.400,00|
|Vrbje         |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|LC 450161 Podkraj–   |  2290 m2|   javna   | 3.100,00|
|Arnače         |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|JP 990770 Griže–Britno |   40 m2|   javna   |   90,00|
|selo–Oblak       |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|JP 990680 Gotoveljski |  850 m2|   javna   | 1.700,00|
|zalog–Visoko      |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|JP 990431 Železno–   |  330 m2|   javna   |  660,00|
|Pernovo        |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|JP 991321 Levec 17/81a |  168 m2|   javna   | 1.680,00|
|            |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|JP 992951       |     |   javna   |   0,00|
|Hausenbichlerjeva   |     | infrastruktura |     |
|ulica         |     |        |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|JP 992871 Trgovina–  |  279 m2|   javna   | 2.790,00|
|Herzog         |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|JP 992064 Dobrteša   |  120 m2|   javna   | 3.600,00|
|vas–bloki       |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|JP 992051 Dobrteša   |  400 m2|   javna   | 10.800,00|
|vas–Aero–OŠ      |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|JP 991681 Podkraj 22– |     |   javna   |   0,00|
|24a          |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|JP 991311 Petrovče–  |     |   javna   |   0,00|
|Levec,         |     | infrastruktura |     |
|in del JP 991281    |     |        |     |
|Petrovče–Mazzoni    |     |        |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|JP 990921 Cizej–Užmah |     |   javna   |   0,00|
|            |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|JP 991231 Brnica–   |  3500 m2|   javna   | 4.000,00|
|Falenč         |     | infrastruktura |     |
|in JP 991180 Kasaze–  |     |        |     |
|Porence        |     |        |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|nekategorizirane ceste |  900 m2|   javna   | 8.650,00|
|v k.o. Petrovče    |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|nekategorizirane ceste |  2600 m2|   javna   | 2.200,00|
|v k.o. Pongrac     |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|nekategorizirane ceste |  820 m2|   javna   | 4.780,00|
|v k.o. Gotovlje    |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|nekategorizirane ceste |  570 m2|   javna   | 2.550,00|
|v k.o. Levec      |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|nekategorizirane ceste |  880 m2|   javna   | 8.650,00|
|v k.o. Žalec      |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|nekategorizirane ceste |  600 m2|   javna   | 1.250,00|
|v k.o. Zabukovica   |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|nekategorizirane ceste |  600 m2|   javna   | 6.000,00|
|v k.o. Zalog      |     | infrastruktura |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|odkupi zemljišč, na  |     |        | 4.800,00|
|katerih so objekti   |     |        |     |
|komunalne       |     |        |     |
|infrastrukture (vodna |     |        |     |
|zajetja, črpališča   |     |        |     |
|ipd.)         |     |        |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|prestavitev ceste v  |     |    .    | 4.000,00|
|k.o. Galicija     |     |        |     |
+-----------------------+----------+----------------+----------+
|            |     |   Skupaj   |681.300,00|
+-----------------------+----------+----------------+----------+
PRILOGA 2

LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ŽALEC
ZA LETO 2010

POSLOVNA STAVBA
Upravljavec poslovne stavbe je Sipro d.o.o.
+------+-------------------------------------+---------------+
|Zap. |Vrsta nepremičnine          | Orientacijska |
|št.  |                   | vrednost v € |
+------+-------------------------------------+---------------+
|1   |996 – k.o. Žalec, Občina Žalec,   |   52.000,00|
|   |Žalec, Pečnikova 1, št. stavbe 1389, |        |
|   |poslovna stavba in dvorišče v izmeri |        |
|   |                   |        |
|   |parc. št. 54/3. S, je v uporabi,00, |        |
|   |poslovni prostori v pritličju, 72,77 |        |
|   |                   |        |
+------+m2-----------------------------------+---------------+
|   |Skupaj poslovne stavbe        |   52.000,00|
+------+-------------------------------------+---------------+STAVBNA ZEMLJIŠČA
Upravljalec navedenih nepremičnin je Občina Žalec.
+------+-------------------------------------+---------------+
|Zap. |Vrsta nepremičnine          | Orientacijska |
|št.  |                   | vrednost v € |
+------+-------------------------------------+---------------+
|1   |997 – k.o. Gotovlje, parc. št. 458/3,|   370.000,00|
|   |                   |        |
|   |travnik v izmeri 6635 m2, parc. št. |        |
|   |sta v uporabi, lastniški delež 1/1, |        |
|   |stavbne pravice ni          |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|2   |996 – k.o. Žalec, parc. št. 1920/14, |   670.000,00|
|   |                   |        |
|   |pašnik v izmeri 884 m2, parc. št.  |        |
|   |parc. št. 1858/5, njiva v izmeri 1321|        |
|   |                   |        |
|   |m2, parc. št. 1920/5, njiva v izmeri |        |
|   |1753 m2, parc. št. 1920/11, travnik v|        |
|   |izmeri 3417 m2, parc. št. 1940/14  |        |
|   |delež 1/1, parc. št. 1920/54, njiva v|        |
|   |                   |        |
|   |3683/3876, vsa zemljišča so vež   |        |
|   |uporabi, stavbne pravice ni     |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|3   |994 – k.o. Zalog, del parc. št.   |   10.000,00|
|   |                   |        |
|   |je v uporabi, lastniški delež 1/1,m2,|        |
|   |stavbne pravice ni          |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|4   |996 – k.o. Žalec, parc. št. 269/1,  |   70.000,00|
|   |                   |        |
|   |travnik v izmeri 1600 m2 in parc. št.|        |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne|        |
|   |pravice ni              |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|5   |995 – k.o. Šempeter, parc. št. 225/1,|   110.000,00|
|   |                   |        |
|   |lastniški delež 1/1, stavbne pravice,|        |
|   |ni                  |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|6   |996 – k.o. Žalec, parc. št. 1823/349,|    9.000,00|
|   |                   |        |
|   |lastniški delež 1/1, stavbne pravice |        |
|   |ni                  |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|7   |996 – k.o. Žalec, parc. št. 977/2,  |   14.000,00|
|   |                   |        |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne|        |
|   |pravice ni              |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|8   |1000 – k.o. Levec, parc. št. 449/6 – |    2.000,00|
|   |                   |        |
|   |stavovanjska stavba v izmeri 50 m2, |        |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne|        |
|   |pravice ni              |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|9   |1101 – k.o. Petrovče, parc. št. 230/5|   11.000,00|
|   |                   |        |
|   |– neplodno v izmeri 6 m2 in parc. št.|        |
|   |– k.o. Žalec, parc. št. 973/10 njiva |        |
|   |                   |        |
|   |v izmeri 362 m2 in parc. št. 1942/11 |        |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne|        |
|   |pravice ni              |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|10  |996 – k.o. Žalec, parc. št. 985/3 – |   33.000,00|
|   |                   |        |
|   |neplodno v izmeri 418 m2, parc. št. |        |
|   |del parc. št. 979/2 – neplodno v in |        |
|   |                   |        |
|   |lastniški delež 1/1, stavbne pravice |        |
|   |ni                  |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|11  |996 – k.o. Žalec, parc. št. 354/1  |   462.000,00|
|   |                   |        |
|   |travnik v izmeri 3279 m2, parc. št. |        |
|   |354/2 travnik v izmeri 364 m2, parc. |        |
|   |vse lastniški delež 1/1, parc. št.  |        |
|   |                   |        |
|   |lastniški delež 1667/2679, parc. št. |        |
|   |                   |        |
|   |lastniški delež 2305/2401, parc. št. |        |
|   |                   |        |
|   |lastniški delež 1209/1259, parc. št. |        |
|   |                   |        |
|   |lastniški delež 1433/1493, parc. št. |        |
|   |                   |        |
|   |1971/3 neplodno v izmeri 60 m2, parc.|        |
|   |vse javno dobro v lasti Občine Žalec,|        |
|   |je v uporabi, stavbne pravice ni   |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|12  |1000 – k.o. Levec, parc. št. 1455/100|   62.000,00|
|   |                   |        |
|   |travnik v izmeri 1987 m2, parc. št. |        |
|   |lastniški delež 1/1, je v uporabi,  |        |
|   |stavbne pravice ni          |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|13  |996 – k.o. Žalec, parc. št. 1143,  |   13.000,00|
|   |                   |        |
|   |močvirje v izmeri 366 m2, parc. št. |        |
|   |parc. št. 1144/4, travnik v izmeri  |        |
|   |                   |        |
|   |uporabi, stavbne pravice ni, je v  |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|14  |994 – k.o. Zalog, parc. št. 457/24, |   50.000,00|
|   |                   |        |
|   |pašnik v izmeri 1817 m2, parc. št.  |        |
|   |lastniški delež 1/1, je v uporabi,  |        |
|   |stavbne pravice ni          |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|15  |996 – del parc. št. 974/14 v izmeri |   10.000,00|
|   |                   |        |
|   |ca. 203 m2, del parc. št. 974/7, v  |        |
|   |izmeri ca. 70 m2, del parc. št.   |        |
|   |delež 1/1, je v uporabi, stavbneniški|        |
|   |pravice ni              |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|16  |998 – k.o. Velika Pirešica, parc. št.|   14.000,00|
|   |                   |        |
|   |lastniški delež 1/1, stavbne pravice |        |
|   |ni, je v uporabi           |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|17  |996 – k.o. Žalec, parc. št. 25/4   |   17.000,00|
|   |                   |        |
|   |lastniški delež 1/1, stavbne pravice,|        |
|   |ni                  |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|18  |996 – k.o. Žalec, parc. št. 31/5 –  |   21.125,00|
|   |                   |        |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne|        |
|   |pravice ni              |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|19  |996 – k.o. Žalec, parc. št. 626/2 – |   28.000,00|
|   |                   |        |
|   |travnik v izmeri 634 m2 in 636/1 –  |        |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne|        |
|   |pravice ni              |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|20  |997 – k.o. Gotovlje, Del parc. št.  |   58.000,00|
|   |                   |        |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne|        |
|   |pravice ni              |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|21  |1020 – k.o. Pongrac, parc. št. 807/16|   10.000,00|
|   |                   |        |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne|        |
|   |pravice ni              |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|22  |995 – k.o. Šempeter v Savinjski   |    9.900,00|
|   |dolini, parc. št. 1126/4, cesta v  |        |
|   |                   |        |
|   |lastniški delež 1/1, stavbne pravice |        |
|   |ni                  |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|23  |995 – k.o. Gotovlje, Parc.št. 237/26 |   16.684,00|
|   |                   |        |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne|        |
|   |pravice ni              |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|24  |k.o. Kasaze, parc. št. 151/74 –   |   20.000,00|
|   |                   |        |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne|        |
|   |pravice ni              |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|25  |1101 – k.o. Petrovče, parc. št.   |    4.150,00|
|   |                   |        |
|   |v uporabi, lastniški delež 1/1,m2, je|        |
|   |stavbne pravice ni          |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|26  |1000 – k.o. Levec, del parc. št.   |   10.000,00|
|   |                   |        |
|   |je v uporabi, lastniški delež 1/1,2, |        |
|   |stavbne pravice ni          |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|27  |995 – Šempeter v Savinjski dolini,  |   200.000,00|
|   |parc. št. 1105/1, njiva v izmeri 4031|        |
|   |                   |        |
|   |m2 in del parc. št. 1105/10, njiva v |        |
|   |lastniški delež 1/1, stavbne pravice |        |
|   |ni                  |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|28  |997 – k.o. Gotovlje, del parc. št.  |    2.500,00|
|   |                   |        |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne|        |
|   |pravice ni              |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|29  |999 – k.o. Gorica, parc. št. 165/2, |    6.675,00|
|   |                   |        |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne|        |
|   |pravice ni              |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|30  |996 – k.o. Žalec, del parc. št.   |    1.300,00|
|   |                   |        |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne|        |
|   |pravice ni              |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|31  |996 – k.o. Žalec, parc. št. 909/9,  |   21.630,00|
|   |                   |        |
|   |pot v izmeri 385 m2, dvorišče v   |        |
|   |izmeri 147 m2, dvorišče v izmeri 116 |        |
|   |m2, funkcionalni objekt v izmeri 9  |        |
|   |m2; 995 – k.o. Šempeter, parc. št.  |        |
|   |1118/14, dvorišče v izmeri 713 m2,  |        |
|   |1000 – k.o. Levec, parc. št. 62 m2; |        |
|   |1455/221, funkcionalen objekt v   |        |
|   |                   |        |
|   |so v uporabi, lastniški delež 1/1,m2,|        |
|   |stavbne pravice ni          |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|32  |1066 – k.o. Vojnik okolica, parc. št.|   14.760,00|
|   |13.3.S, gospodarsko poslopje v izmeri|        |
|   |                   |        |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne|        |
|   |pravice ni              |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|33  |1000 – k.o. Levec, del parc. št.   |    1.500,00|
|   |                   |        |
|   |lastniški delež 1/1, je v uporabi,  |        |
|   |stavbne pravice ni          |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|34  |995 – Šempeter v Savinjski dolini,  |    3.600,00|
|   |del parc. št. 445/5, dvorišče v   |        |
|   |                   |        |
|   |lastniški delež 1/1, stavbne pravice |        |
|   |ni                  |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|35  |979 – k.o. Ponikva, parc. št. 1715/3,|     800,00|
|   |                   |        |
|   |pot v izmeri 32 m2, parc. št. 1715/4,|        |
|   |lastniški delež 1/1, stavbne pravice |        |
|   |ni                  |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|36  |997 – k.o. Gotovlje, parc. št. parc. |   204.800,00|
|   |                   |        |
|   |parc. št. 171/25 njiva v izmeri 1158 |        |
|   |                   |        |
|   |m2, parc. št. 171/23, njiva v izmeri |        |
|   |130 m2, parc. št. 170/12, njiva v  |        |
|   |izmeri 140 m2, parc. št.171/28    |        |
|   |travnik v izmeri 19 m2 in parc. št. |        |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavne |        |
|   |pravice ni              |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|37  |995 – Šempeter v Savinjski dolini,  |      0,00|
|   |parc. št. 1219/9, cesta v izmeri   |        |
|   |                   |        |
|   |delež 1/1, ni stavbne praviceniški  |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|38  |996 – k.o. Žalec, del parc. št.   |   18.900,00|
|   |                   |        |
|   |del. parc. št. 1823/63, travnik vn  |        |
|   |                   |        |
|   |stavbne pravicem2, ni v iporabi, ni |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|39  |996 – k.o. Žalec, parc. št. 1970/5, |        |
|   |                   |        |
|   |ni stavbne pravice3 m2, ni v uporabi,|        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|   |Skupaj stavbna zemljišča       |  2.581.324,00|
+------+-------------------------------------+---------------+


KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

Upravljalec navedenih nepremičnin je Občina Žalec.
+------+-------------------------------------+---------------+
|Zap. |Vrsta nepremičnine          | Orientacijska |
|št.  |                   | vrednost v € |
+------+-------------------------------------+---------------+
|1   |978 – k.o. Studence, parc. št.    |     700,00|
|   |1717/1, travnik v izmeri 712 m2,   |        |
|   |javno dobro, ni v uporabi, lastniški |        |
|   |delež 1/1, stavbne pravice ni    |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|2   |1020 – k.o. Pongrac, del parc. št.  |    5.400,00|
|   |1714/6, pot v izmeri cca. 369 m2, ni |        |
|   |v uporabi, lastniški delež 1/1,   |        |
|   |stavbne pravice ni          |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|3   |978 – k.o Studence, del parc. št.  |     80,00|
|   |1663/2, pot v izmeri 160 m2, ni v  |        |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne|        |
|   |pravice ni              |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|4   |978 – k.o Studence, del parc. št.  |     750,00|
|   |1664, pot v izmeri ca. 476 m2, ni v |        |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne|        |
|   |pravice ni              |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|5   |997 – k.o. Gotovlje, parc. št. 89,  |    8.196,00|
|   |njiva v izmeri 3.903 m2 in parc. št. |        |
|   |90, travnik v izmeri 195 m2, ni v  |        |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne|        |
|   |pravice ni              |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|6   |997 – k.o. Gotovlje, parc. št.    |    2.052,00|
|   |1717/10, travnik v izmeri 156 m2,  |        |
|   |parc. št. 1717/8, travnik v izmeri 99|        |
|   |m2, parc. št. 1717/7, travnik v   |        |
|   |izmeri 49 m2, parc. št. 1717/5,   |        |
|   |travnik v izmeri 156 m2, parc. št.  |        |
|   |1717/3, travnik v izmeri 566 m2, je v|        |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne|        |
|   |pravice ni              |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|7   |994 – k.o. Zalog, parc. št. 2146/3, |     230,00|
|   |travnik v izmeri 93 m2, parc. št.  |        |
|   |2146/2, travnik v izmeri 22 m2, je v |        |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne|        |
|   |pravice ni              |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|8   |1001 – k.o. Petrovče, parc. št.   |     44,00|
|   |369/12, njiva v izmeri 30 m2, je v  |        |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne|        |
|   |pravice ni              |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|9   |997 – k.o. Gotovlje, parc. št. 1710, |    1.700,00|
|   |pot v izmeri 820 m2, je v uporabi,  |        |
|   |lastniški delež 1/1, stavbne pravice |        |
|   |ni                  |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|10  |977 – k.o. Železno,del parc. št.   |    1.050,00|
|   |2137/1, pot v izmeri ca. 210 m2, je v|        |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne|        |
|   |pravice ni              |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|11  |996 – k.o. Žalec, del parc. št.   |    1.220,00|
|   |1953/1, pot v izmeri ca. 244 m2, je v|        |
|   |uporabi, lastniški delež 1/1, stavbne|        |
|   |pravice ni              |        |
+------+-------------------------------------+---------------+
|   |Skupaj kmetijska zemljišča      |   21.422,00|
+------+-------------------------------------+---------------+
|   |Skupaj razpolaganje         |  2.654.746,00|
+------+-------------------------------------+---------------+

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti