Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

232. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, stran 821.

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih ZVrt-UPB2 (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08) in Akta o ustanovitvi JZ OŠ Polzela je Občinski Svet Občine Polzela na 20. redni seji dne 21. 1. 2010 (na predlog Sveta Osnovne šole) sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
1. člen
Besedilo 12. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 39/09), se spremeni tako, da glasi:
»Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
+----------------------------------------------------+---------+
|1. Kriterij                     |Št. točk |
+----------------------------------------------------+---------+
|2. starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom |  30  |
|stalno prebivališče v Občini Polzela        |     |
+----------------------------------------------------+---------+
|3. otrok zaposlenega starša enoroditeljske družine |  20  |
|ali obeh zaposlenih staršev             |     |
+----------------------------------------------------+---------+
|4. otrok je bil uvrščen v prednostni vrstni red v  |  15  |
|preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet      |     |
+----------------------------------------------------+---------+
|otrok v enoroditeljski družini s preživnino, kar  |  10  |
|dokazuje z listino, s katero je določena preživnina |     |
|ali drugim dokumentom, ki dokazuje, da otrok živi v |     |
|enoroditeljski družini               |     |
+----------------------------------------------------+---------+
|5. v želeni enoti vrtca je že vključen otrokov brat |  8  |
|ali sestra                     |     |
+----------------------------------------------------+---------+
|6. sprejem dvojčkov ali trojčkov          |  7  |
+----------------------------------------------------+---------+
|7. Družina ima več vzdrževanih otrok:        |  7  |
|7a štirje otroci ali več              |  6  |
|7b trije otroci                   |  5  |
|7c dva otroka                    |     |
+----------------------------------------------------+---------+
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva naslednje dodatne kriterije po naslednjem zaporedju:
2. datum oddane prijave – prednost ima otrok, katerega prijava je bila oddana prej
3. starost otroka – prednost ima starejši otrok.«
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-1/2010-4
Polzela, dne 21. januarja 2010
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti