Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

221. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2 Ig, stran 782.

Na podlagi 98. in 104. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06) je Občinski svet Občine Ig na 8. dopisni redni seji dne 21. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2 Ig
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom, ki ga je izdelalo podjetje Bevk arhitekti d.o.o., pod št. 2009 – 03, v januarju 2010, se spremeni in dopolni Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2 Ig (Uradni list RS, št. 79/07) v nadaljevanju: Odlok.
II. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR
2. člen
Spremeni se četrti odstavek 10. člena tako, da se glasi:
»Strehe nadstreškov so lahko ravne, ali v naklonu strehe osnovnega objekta. Nadstrešek glavnega vhoda lahko presega GM ali GL do 2,0 m. Nadstreški morajo biti v prostorski enoti oblikovani enotno. Za nadstreške ne velja obveznost dotikanja GL.«
III. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTA
3. člen
Spremeni se peti odstavek 21. člena tako, da se glasi:
»Začasne ureditve
Do dokončanja postopkov pridobivanja zemljišč na javnih ali skupnih površinah območja se lahko predvidijo začasne prometne, komunalne in energetske ureditve. V prostorskih enotah z možnostjo delitve gradnje na več faz je do dokončanja postopkov za pridobivanje zemljišč dopustno fazno graditi na pridobljenem delu zemljišča, pri izračunu FZ in FI se upošteva samo pridobljeni del gradbene parcele.«
4. člen
Vsi ostali členi ostanejo nespremenjeni.
IV. KONČNE DOLOČBE
5. člen
(vpogled OLN)
Spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja VP 14/2 Ig so na vpogled vsem zainteresiranim na Občini Ig in Upravni enoti Ljubljana, izpostava Vič.
6. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 43003/003/2006
Ig, dne 21. januarja 2010
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti