Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

220. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Dobrna – etnoloških, stran 781.

Na podlagi 12. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01, 112/02, 136/04) ter na podlagi strokovnih podlag Zavoda za varstvo kulturne dediščine v Celju št. 02-4072/105-00/10 z dne 8. 1. 2010 in št. 02-4072/106-00/10 z dne 8. 1. 2010 je Občinski svet Občine Dobrna na 2. korespondenčni seji dne 19. 1. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Dobrna – etnoloških
1. člen
S tem odlokom se spremeni naziv Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Dobrna – etnoloških, tako da odslej glasi: »Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Dobrna – etnoloških in drugih kulturnih spomenikov lokalnega pomena.«
2. člen
Spremeni se 1. člen odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Dobrna – etnoloških, tako, da se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
»Za kulturna spomenika lokalnega pomena se razglasi enote dediščine:
– Dobrna – Vila Higia (EŠD 12243)
– Dobrna – Zdraviliški dom (EŠD 12247)«.
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se dodata novi sedma in osma alineja, ki glasita:
»– Dobrna – Vila Higia s svojim slikovitim videzom srednjeveškega gradiča, s svojo impozantno lego in vsebinsko tipiko zdraviliške – zdravnikove hiše, predstavlja znamenitost zdravilišča.
– Dobrna – Zdraviliški dom s svojo redkostjo, enovito ohranjenostjo ter tipološkimi in oblikovnimi arhitekturnimi značilnostmi reprezentančne slavnostne dvorane in rotund znotraj Zdraviliškega doma, dajejo najstarejši zdraviliški arhitekturi poseben pomen v širšem slovenskem prostoru.«
4. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se dodata nova sedma in osma alineja, ki glasita:
»– Dobrna – Vila Higia (EŠD 12243), parc. št. 2003/2 in 2004, obe k.o. Dobrna.
– Dobrna – Zdraviliški dom (EŠD 12247), parc. št. 1834/3, k.o. Dobrna.«
5. člen
Ostala določila Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov na območju Občine Dobrna – etnoloških ostanejo nespremenjena.
6. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0001/2010-1
Dobrna, dne 19. januarja 2010
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti