Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

219. Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec, stran 780.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec
1. člen
ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega akta
Območje gradnje znotraj Vrunčeve ulice, Stare Dečkove ceste, območja vojašnica in zahodne obvoznice potrebuje za nadaljnji razvoj, posodobitev ter širitev stanovanjske in spremljevalnih – mirnih dejavnosti spremembo in dopolnitev veljavnega prostorskega akta. 2. člen Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Dolgo polje I in CRC Golovec (Uradni list SRS, št. 14/86) dovoljuje prizidek in, ali nadzidavo le kadar ne gre za spremembo namembnosti objekta. Sprememba bi omogočila širitev stanovanjskih in dopolnilnih – mirnih dejavnosti ter podrobneje določila merila in pogoje za gabarite objektov in njihovo oblikovanje.
Ureditveno območje je po prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01) obravnavano kot območje za stanovanja in spremljajoče dejavnosti, katerih podrobnejše prostorsko urejanje je opredeljeno z Zazidalnim načrtom Dolgo polje I in CRC Golovec, proj. št. 92/75, ZNG Celje, Uradni list SRS št. 10/76 ter s Spremembami in dopolnitvami zazidalnega načrta Dolgo polje I in CRC Golovec, proj. št. 10/83, RC Planiranje, Uradni list SRS, št. 14/86.
2. člen
predmet, programska izhodišča in namen
Predmet sprememb in dopolnitev prostorskega akta je določitev toleranc glede namembnosti ter podrobnejših meril in pogojev za gabarite objektov in njihovo oblikovanje.
Pri pripravi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati priporočila Prostorskega reda Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04).
3. člen
ureditveno območje
Območje na zahodni strani meji na Vrunčevo ulico, na severovzhodu na Staro Dečkovo cesto, na zahodu na območje vojašnice in južno na zahodno obvoznico.
4. člen
način pridobitve strokovnih rešitev
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskega akta je Mestna občina Celje.
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati oziroma preučiti:
– Prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01),
– Zazidalni načrt Dolgo polje I in CRC Golovec, proj. št. 92/75 – ZNG Celje, Uradni list SRS, št. 10/76 ter Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Dolgo polje I in CRC Golovec, proj. št. 10/83, RC Planiranje, Uradni list SRS, št. 14/86.
5. člen
roki za postopek
Postopek priprave in sprejemanja PA poteka skladno z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in se predvidoma zaključi v letu 2010.
6. člen
nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
(1) Postopek priprave in sprejemanja Spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu Dolgo polje I in CRC Golovec vodi Oddelek za okolje in prostor ter komunalo Mestne občine Celje.
(2) Iz 2. člena tega sklepa izhaja, da gre v tem postopku za spremembe besedilnega dela, ki nimajo vpliva na grafični del, ki je sestavni del veljavnega zazidalnega načrta. Poleg tega predlagane spremembe ne vplivajo na okolje ter ne posegajo v varovalne pasove in varovalne režime, katerih varovanje in upravljanje je v pristojnosti posameznih nosilcev urejanja prostora. Zaradi naštetih razlogov se v tem postopku ne pridobiva smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora.
7. člen
obveznosti v zvezi s financiranjem
Investitor sprememb in dopolnitev PA je Mestna občina Celje.
8. člen
končne določbe
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2010
Celje, dne 15. januarja 2010
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti