Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2010 z dne 29. 1. 2010

Kazalo

217. Sklep o pričetku priprave podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Beltincih, stran 778.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 30. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je župan Občine Beltinci dne 25. 1. 2010 sprejel
S K L E P
o pričetku priprave podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Beltincih
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo podrobnega prostorskega načrta
Občina Beltinci je namero o nameravani gradnji rastlinjakov na svojem območju potrdila že s pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planov zaradi gradnje rastlinjakov v Beltincih. Zaradi naraščajoče nezaposlenosti v industrijskih dejavnostih, občina v svojih prostorskih načrtih usmerja razvoj v primarne dejavnosti, predvsem v intenzivno obdelavo kmetijskih zemljišč, za kar so v občini ugodni pogoji, saj območje občine pokriva kar 4000 ha ali 65% najboljših kmetijskih zemljišč.
2. Območje podrobnega prostorskega načrta
Podrobni prostorski načrt se nanaša na zemljišča v k.o. Beltincih, od parcele št. 2611 do parcele 2643 ter parcele 3246/2 in 3248 in v skupni velikosti cca 8,8 ha.
Območje se nameni za fazno postavitev rastlinjakov za pridelavo zelenjave na zemlji ali v vodi (hidroponska pridelava), za gradnjo pripadajočih energetskih in skladiščnih objektov (kotlovnica, hladilnica, pakirnica, uprava), gradnjo javne gospodarske infrastrukture (priključek geotermalne vode, transformatorska postaja, električni priključek, priključni plinovod, vodovod, itd) ter ureditev površin (prometne in utrjene površine za manipulacijo in parkiranje, ponikalnice za meteorne vode, itd). V območju je možna tudi postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov. V prvi fazi se postavi rastlinjake v velikosti 3,12 ha ter zgradijo tehnični objekti na zemljišču v velikosti 1,25 ha, v drugi fazi se postavi nadaljnjih 4,42 ha rastlinjakov.
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
Za predvideno ureditev niso izdelane strokovne podlage, tudi variantne rešitve niso predvidene, saj gre za znanega investitorja, ki je že pridobil del predlaganih zemljišč.
4. Roki za pripravo podrobnega prostorskega načrta
Postopek za pripravo in sprejem podrobnega prostorskega načrta se prične s sprejemom sklepa in izdelavo osnutka podrobnega prostorskega načrta, ki se izdela v 15 dneh od objave tega sklepa. Osnutek se posreduje nosilcem urejanja prostora in upravljavcem javne gospodarske infrastrukture, ki v 30 dneh podajo smernice za načrtovanje. Dopolnjen osnutek podrobnega prostorskega načrta se javno razgrne (predvidoma v marcu 2010). Sledi sprejem stališč do predlogov in pripomb iz javne razgrnitve in priprava predloga podrobnega prostorskega načrta. Pridobivanje mnenj se izvede v mesecu aprilu. Obravnava in sprejem na Občinskem svetu Občine Beltinci je predvidena junija 2010.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
V postopku priprave in sprejemanja podrobnega prostorskega načrta sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora in upravljavci javne gospodarske infrastrukture, ki izdelajo in posredujejo občini strokovne podlage razvoja ali varstva s svojega področja ter pripravijo smernice v skladu z 58. členom Zakona o prostorskem načrtovanju:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za upravljanje z vodami, Oddelek za porečje reke Mure, Slovenska 2, 9000 M. Sobota,
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za varstvo okolja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana (za pridobitev odločbe o izvedbi CPVO),
3. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Arh. Novaka 17, 9000 M. Sobota,
4. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
5. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Območje Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
6. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
7. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana,
8. ELEKTRO Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor,
9. Telekom, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota,
10. Občina Beltinci.
Št. 350-04/09-01-01
Beltinci, dne 25. januarja 2010
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti