Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

124. Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami Pravilnika o elektromagnetni združljivosti, stran 349.

Na podlagi 5. člena Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, (Uradni list RS, št. 99/04 – prečiščeno besedilo) in v zvezi z drugim odstavkom 7. člena Pravilnika o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 132/06) izdaja minister za gospodarstvo
O D R E D B O
o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami Pravilnika o elektromagnetni združljivosti
1. člen
(vsebina)
(1) Ta odredba določa seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami Pravilnika o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 132/06).
(2) Seznam standardov iz prejšnjega odstavka je določen v Prilogi, ki je sestavni del te odredbe.
2. člen
(razveljavitev)
Z dnem začetka veljavnosti te odredbe preneha veljati Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami pravilnika, ki ureja elektromagnetno združljivost (Uradni list RS, št. 18/09).
3. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-32/2009-8
Ljubljana, dne 19. decembra 2010
EVA 2009-2111-0295
dr. Matej Lahovnik l.r.
Minister
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost