Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

123. Odredba o Seznamu nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini, stran 347.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 15. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) minister za zdravje objavlja
O D R E D B O
o Seznamu nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini
1. člen
(1) Ta odredba določa seznam nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini, poimenovanih z mednarodnimi nelastniškimi imeni, ki:
– nimajo dovoljenja za promet,
– so na podlagi zadnjih strokovnih dognanj nujno potrebna za zagotavljanje izvajanja zdravstvenega varstva ljudi v Republiki Sloveniji,
– so pridobila dovoljenje za uvoz oziroma vnos pri organu, pristojnem za zdravila, in
– se lahko izdajajo tudi na zdravniški recept v lekarnah, kolikor v tem seznamu ni določeno drugače.
(2) Seznam nujno potrebnih zdravil ne vsebuje zdravil, ki jih klinike oziroma inštituti uporabljajo v primerih iz 2. ali 4. točke drugega odstavka 77. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08).
2. člen
Seznam nujno potrebnih zdravil iz prejšnjega člena vsebuje:
+----------+---+----------------------+----------------------+
|ATC    |  |nelastniško ime    |farmacevtska oblika  |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|B01AA07  |  |acenokumarol     |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|C01EB10  |* |adenozin       |raztopina za     |
|     |  |           |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|C01CA24  |  |adrenalin       |raztopina za     |
|     |  |           |injiciranje, peresnik |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|R03AK01  |* |adrenalin, racemni  |inhalacijska     |
|     |  |           |raztopina pod tlakom |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|P02CA03  |  |albendazol      |peroralna suspenzija;|
|     |  |           |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|A02AB01  |  |aluminijev hidroksid |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|N04BB01  |  |amantadin       |kapsula        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|J04AA01  |  |aminosalicilna kislina|peroralni prašek   |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|N04BC07  |  |apomorfin       |raztopina za     |
|     |  |           |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|H01BA06  |* |argipresin      |raztopina za     |
|     |  |           |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|S01FA01  |  |atropin        |kapljice za oko    |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|A03BA01  |* |atropinijev sulfat  |raztopina za     |
|     |  |           |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|M03BX01  |  |baklofen       |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|V08BA   |* |barijev sulfat    |prašek za suspenzijo |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|J01CE08  |* |benzatinijev     |prašek in vehikel za |
|     |  |benzilpenicilinat   |raztopino za     |
|     |  |           |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|L01AB01  |  |busulfan       |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|A03BB01  |* |butilskopolamin    |raztopina za     |
|     |  |           |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|J04AB01  |  |cikloserin      |kapsula        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|H01BA02  |  |dezmopresin      |pršilo za nos     |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|N05BA01  |  |diazepam       |rektalna raztopina  |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|N07BB01  |  |disulfiram      |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|J01AA02  |  |doksiciklin      |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|J04AK02  |  |etambutol       |kapsula        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|N01AX07  |* |etomidat       |raztopina za     |
|     |  |           |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|N03AD01  |  |etosuksimid      |sirup; kapsula    |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|N03AB02  |  |fenitoin       |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|N03AA02  |  |fenobarbital     |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|H02AB09  |  |hidrokortizon     |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|B03BA03  |* |hidroksokobalaminijev |raztopina za     |
|     |  |acetat ali hidroklorid|injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|J06BB09  |* |humani imunoglobulini |raztopina za     |
|     |  |proti citomegalovirusu|infundiranje     |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|J06BB04  |* |humani imunoglobulini |raztopina za     |
|     |  |proti hepatitisu tipa |infundiranje     |
|     |  |B           |           |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|J06BB03  |* |humani imunoglobulini |raztopina za     |
|     |  |proti noricam/pasavcu |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|J04AC01  |  |izoniazid       |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|J04AB30  |* |kapreomicin      |raztopina za     |
|     |  |           |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|N01AX03  |* |ketamin        |raztopina za     |
|     |  |           |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|N05BA09  |  |klobazam       |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|J01CF02  |  |kloksacilin      |kapsula        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|J01CF02  |* |kloksacilin      |prašek za raztopino  |
|     |  |           |za injiciranje ali  |
|     |  |           |infundiranje     |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|C02AC01  |* |klonidin       |raztopina za     |
|     |  |           |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|C03BA04  |  |klortalidon      |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|A01AD11  |* |lidokain,       |pasta         |
|     |  |paraformaldehid, m-  |           |
|     |  |krezol        |           |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|N05AN01  |  |litij         |tableta s podaljšanim |
|     |  |           |sproščanjem      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|B05XB03  |* |lizinijev       |raztopina za     |
|     |  |acetilsalicilat    |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|N05BA06  |* |lorazepam       |raztopina za     |
|     |  |           |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|A06AD04  |* |magnezijev sulfat   |raztopina za     |
|     |  |           |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|P02CA01  |  |mebendazol      |peroralna suspenzija; |
|     |  |           |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|A07EC02  |  |mesalazin       |tableta s prirejenim |
|     |  |           |sproščanjem      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|C02AB01  |  |metildopa       |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|G02AB01  |  |metilergometrin    |peroralna raztopina  |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|N06BA04  |  |metilfenidat     |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|L01BA01  |  |metotreksat      |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|G03XB01  |  |mifepriston      |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|A02BB01  |  |misoprostol      |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|N02AA01  |* |morfinijev sulfat   |raztopina za     |
|     |  |           |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|V03AB15  |* |nalokson       |raztopina za     |
|     |  |           |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|M01AE02  |  |naproksen       |peroralna suspenzija |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|A01AA01  |  |natrijev fluorid   |tableta; dentalna   |
|     |  |           |raztopina; gel    |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|N07AA01  |* |neostigmin      |raztopina za     |
|     |  |           |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|G04AC01  |  |nitrofurantoin    |tableta; table ta ali |
|     |  |           |kapsula s podaljšanim |
|     |  |           |sproščanjem;     |
|     |  |           |peroralna suspenzija |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|C01CA03  |* |noradrenalin     |raztopina za     |
|     |  |           |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|G03FB01  |* |norgestrel in estrogen|raztopina za     |
|     |  |           |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|S01HA02  |* |oksibuprokain     |raztopina za     |
|     |  |           |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|A01AA03  |  |olaflur        |gel; dentalna     |
|     |  |           |raztopina       |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|J04AK01  |  |pirazinamid      |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|A11HA02  |  |piridoksin      |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|N07AA02  |  |piridostigmin     |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|N02AC03  |* |piritramid      |raztopina za     |
|     |  |           |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|N03AA03  |  |primidon       |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|J04AD01  |  |protionamid      |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|J01GA01  |* |streptomicin     |raztopina za     |
|     |  |           |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|M03AB01  |* |suksametonij     |raztopina za     |
|     |  |           |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|S01AB02  |  |sulfafurazol     |kapljice za oko    |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|A11DA01  |  |tiamin        |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|A11DA01  |* |tiamijinev hidroklorid|raztopina za     |
|     |  |           |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|L01BB03  |  |tiogvanin       |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|N05CA19  |* |tiopental       |raztopina za     |
|     |  |           |injiciranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|J01GB01  |  |tobramicin      |raztopina za     |
|     |  |           |inhaliranje      |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|N04AA01  |  |triheksifenidil    |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
|J05AB14  |  |valganciklovir    |tableta        |
+----------+---+----------------------+----------------------+
3. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o Seznamu nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 92/09).
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 715-0024/2009
Ljubljana, dne 14. decembra 2009
EVA 2009-2711-0080
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost