Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2010 z dne 15. 1. 2010

Kazalo

118. Odredba o določitvi objektov in okolišev objektov Centra za oskrbo Gotenica ter ukrepih za njihovo varovanje, stran 344.

Na podlagi 15. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 66/09 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za notranje zadeve
O D R E D B O
o določitvi objektov in okolišev objektov Centra za oskrbo Gotenica ter ukrepih za njihovo varovanje
1. člen
Ta odredba določa objekte in okoliše objektov Centra za oskrbo Gotenica (v nadaljnjem besedilu: center), ki so zaradi izvajanja izobraževanja, izpopolnjevanja, usposabljanja, skladiščenja in arhiviranja posebnega pomena za opravljanje nalog policije.
2. člen
Med objekte iz prejšnjega člena sodijo objekti in infrastruktura, ki so v lasti Republike Slovenije in v upravljanju Ministrstva za notranje zadeve. Nahajajo se v Gotenici, Mrzlem Studencu in Grčaricah ter so namenjeni:
1. namestitvi, izpopolnjevanju in usposabljanju ter prehrani policistov,
2. vadbenim poligonom in vadbiščem,
3. infrastrukturi centra,
4. upravljanju, vzdrževanju in varovanju centra,
5. hranjenju arhivskega in filmskega gradiva,
6. skladiščenju materialno-tehničnih sredstev in druge opreme.
3. člen
Okoliši objektov centra so funkcionalna zemljišča, ki obsegajo:
1. parcele, vpisane v katastrski občini Gotenica:
3, 20/3, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/6, 26/7, 26/8, 26/12, 26/14, 26/19, 37/1, 37/2, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 69/1, 76, 94, 201/2, 216/2, 216/3, 216/4, 250/1, 250/2, 277/2, 284/74, 284/75, 284/77, 284/78, 284/79, 284/81, 284/100, 284/101, 284/102, 284/105, 284/106, 298/2, 298/3, 298/4, 802/2, 813/1, 813/2, 827/3, 828/3, 829/3, 846, 848, 853, 860/2, 862/2, 862/3, 863/2, 866, 867, 868/1, 868/2, 870/1, 871, 872/2, 874, 875/2, 876, 877, 879/3, 881, 882, 883/2, 884/1, 884/2, 886/1, 887/1, 887/2, 887/3, 893, 894, 900/1, 900/4, 900/5, 900/6, 900/7, 906, 918/2, 926/2, 927/1, 934/1, 935/2, 951/2, 966/1, 977, 985, 988/1, 989/1, 991, 997, 998, 999/1, 999/2, 1000, 1003/7, 1003/8, 1003/9, 1003/12, 1007/4, 1011, 1016, 1017, 1018/2, 1020, 1021/2, 1038/2, 1081/53, 1091/2, 1099/2, 1116/6, 1149/6, 1164/2, 1359/3, 1430/3, 1431/2, 1431/5, 1433/3, 1434/6, 1435/1, 1435/2, 1456/4, 1510/2, 1510/3, 1528/1, 1530/1, 1543/3, 1545/3, 1614/2, 1629/2, 1629/3, 1629/4, 1630/2, 1630/3, 1630/4, 1631/42, 1631/44, 1631/45, 1631/47, 2438/3, 2662/1, 2670/2, 2686/1, 2686/12, 2686/2, 2686/13, 2686/14, 2686/16, 2688/2, 2689/6, 2689/8, 2692/3, 2692/4, 2692/6, 2692/8, 2692/12, 2692/41, 2698/1, 2698/2, 2698/3, 2698/5, 2702/5, 2702/7, 2702/8, 2703/2, 2703/3, 2703/4, 2704/3, 2704/5, 2704/6, 2707/2, 2708/2, 2708/4, 2708/6, 2708/7, 2708/8, 2708/10, 2708/11, 2708/12, 2711/1, 2711/3, 2711/4, 2711/5, 2712, 2714, 2716, 2717, 2720, 2721, 2723, 2726, 2727, 2728, 2730, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2745, 2748, 2750, 2752, 2755, 2758, 2759, 2760, 2763, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788/1, 2788/2, 2789, 2790, *35/3, *38, *76/1, *130, *144, *145, *147, *165, *170, *171, *173, *174, *175, *176, *178, *181, *182/1, *184, *186, *189, *194, *195, *197, *198, *199, *204, 26/5, 28, 31/1, 33/2, 36, 42/8, 42/9, 63/2, 66/2, 67, 68/2, 69/2, 70/2, 70/3, 71/1, 71/4, 72/2, 72/3, 72/4, 73/2, 73/3, 73/5, 74/1, 74/3, 74/5, 75/1, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 186/2, 187, 188, 204/2, 205/1, 205/2, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 214, 216/1, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 249, 250/3, 251, 252, 253, 257, 258, 260, 274, 276/2, 277/1, 277/3, 298/5, 815/1, 816/1, 818/1, 818/2, 819/1, 819/4, 819/5, 822/1, 822/3, 823/1, 823/3, 827/1, 827/5, 828/1, 834/5, 845/2, 858/2, 863/1, 864, 879/1, 895/2, 898/1, 900/2, 900/3, 910/1, 910/3, 911/1, 911/2, 912/1, 913/1, 914/1, 915/1, 915/2, 916/1, 916/2, 917, 918/1, 919, 920, 921, 922, 923, 924/2, 925/1, 925/2, 926/1, 927/2, 930/1, 930/2, 931, 933/1, 933/2, 934/2, 934/3, 935/1, 936, 937, 938/2, 939/2, 940/2, 942, 943, 944/2, 965/2, 965/3, 966/2, 967, 968/1, 968/2, 969, 970, 971, 972/1, 974/2, 975/2, 982/2, 983/1, 984/2, 986/1, 988/2, 989/2, 1001/1, 1002/1, 1002/2, 1003/3, 1003/4, 1003/5, 1003/6, 1004/1, 1007/1, 1007/2, 1007/3, 1008, 1009/1, 1009/2, 1009/4, 1009/8, 1010/1, 1010/2, 1010/3, 1018/1, 1019/1, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1533/2, 1534/1, 1535/1, 1536/1, 1537/1, 1538/1, 1539/1, 1540/1, 1541/1, 1542/1, 1543/4, 1543/5, 2662/2, 2663/2, 2666/1, 2667/1, 2667/3, 2668/1, 2668/3, 2669/1, 2669/3, 2670/1, 2670/3, 2673/1, 2673/3, 2674/1, 2674/3, 2675/1, 2675/3, 2676/1, 2676/2, 2676/4, 2677/1, 2677/3, 2678/1, 2678/2, 2678/3, 2678/5, 2679, 2680, 2681/2, 284/85, 284/86, 284/87, 284/83, 284/84, 284/89, 284/90, 284/91, 284/95, 284/96, 284/92, 284/93, 284/94, 407/2, 1154/3, 1154/4, 1164/7, 1164/8, 1630/12, 1431/3, 189/2, 190/2, 191/2, 192/2, 193/2, 194/2, 196/2, 197/2, 198/2, 199/2, 200/2, 202/2, 203/2, 204/4, 254, 255/1, 256/1, 259/1, 261/1, 262/2, 263/2, 264/1, 265/1, 266/2, 271/2, 271/3, 276/3, 276/5, 282/2, 282/4, 298/7, 298/8, 815/6, 815/9, 820/2, 821/2, 824/2, 825/2, 826/2, 829/5, 830/4, 832/5, 833/5, 834/7, 835/5, 836/4, 838/2, 839/2, 856/1, 857/1, 858/4, 859/2, 862/4, 950/4, 1003/15, 1003/16, 1003/18, 1003/20, 1003/21, 1003/22, 1003/23, 1003/24, 1510/5, 1518/6, 1530/4, 1544/5, 1545/5, 1546/6, 1547/6;
2. parceli, vpisani v katastrski občini Koče:
1141/115, 1141/116;
3. parcela, vpisana v katastrski občini Grčarice:
1702/2.
4. člen
(1) Med okoliše objektov centra sodijo tudi zemljišča v katastrski občini Gotenica, ki jih je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije dal v zakup Ministrstvu za notranje zadeve za opravljanje vadbene dejavnosti, in sicer:
725/1, 726/1, 729/1, 730/1, 734/1, 734/2, 735/1, 736/1, 739, 740, 743, 744, 747, 748, 752/1, 753/1, 804, 805, 806, 808, 809, 810, 811/1, 816/3, 817, 820, 821, 824, 825, 826, 829/1, 830/1, 831, 832/1, 833/1, 834/2, 834/3, 835/1, 836/1, 838, 839, 856, 857, 858/1, 859, 860/1, 862/1, 945, 946/1, 946/2, 946/3, 947, 948/1, 948/2, 949/1, 949/2, 950/1, 950/2, 951/1, 952/1, 952/2, 954, 957, 958, 959, 960, 1003/1, 1003/2, 1003/10, 1022/1, 1023/2, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1036, 1037/1, 1145/28, 1145/29, 1145/34, 1145/35, 1145/41, 1145/42, 1145/43, 1145/47, 1147/1, 1147/2, 1148/1, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154/1, 1154/2, 1158, 1159, 1161/1, 1162/1, 1163, 1164/1, 1164/6, 1166, 1167, 1173, 1174, 1198, 1212/1, 1212/2, 1212/3, 1241, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1294, 1295, 1296, 1298, 1304, 1306/2, 1307/2, 1308, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315/2, 1316/2, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1355/2, 1356/2, 1357/2, 1358/2, 1360/2, 1370/2, 1371/2, 1372/2, 1373, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1387, 1394, 1395, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427/2, 1428, 1430/1, 1430/4, 1431/1, 1431/4, 1431/6, 1433/2, 1434/1, 1434/2, 1434/3, 1434/4, 1437, 1438, 1439/1, 1439/2, 1440/1, 1440/2, 1441, 1442, 1443, 1445, 1446, 1447/1, 1447/2, 1449, 1450, 1452/1, 1452/2, 1453, 1454, 1455, 1456/2, 1456/3, 1456/5, 1457, 1458, 1459/1, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1472/1, 1473/1, 1474/1, 1475/1, 1475/3, 1476/1, 1476/3, 1477/1, 1477/3, 1478/1, 1478/3, 1479, 1480, 1482/1, 1482/3, 1483/1, 1483/3, 1484/1, 1484/3, 1485/1, 1485/3, 1486/1, 1486/3, 1487/1, 1487/3, 1488/1, 1488/3, 1489/1, 1489/3, 1490/1, 1490/3, 1491/1, 1491/3, 1492/1, 1492/3, 1493/1, 1493/3, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498/1, 1499/1, 1499/3, 1500/1, 1500/3, 1501/1, 1501/3, 1502/1, 1502/3, 1503/1, 1503/3, 1504/1, 1504/3, 1505/2, 1506/1, 1507, 1508/2, 1508/3, 1508/4, 1508/6, 1509/1, 1509/3, 1510/1, 1511/1, 1511/3, 1512/1, 1512/3, 1513, 1514/1, 1515, 1516/1, 1517, 1518/1, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527/1, 1528/2, 1529/1, 1544/1, 1544/3, 1607/1, 1614/1, 1630/9.
(2) Med okoliše objektov centra sodijo tudi zemljišča v katastrski občini Gotenica, ki jih je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije dal v souporabo Ministrstvu za notranje zadeve za opravljanje vadbene dejavnosti, in sicer:
749, 802/1, 803/1, 803/2, 1156, 1165, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1199, 1200, 1201, 1203/1, 1204, 1205, 1206, 1207, 1210, 1211, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1251, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1293, 1309, 1319, 1321, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1350/1, 1350/2, 1351, 1352, 1353, 1433/1, 1436/1, 1545/1, 1546/1, 1547/1, 1548/1, 1548/4, 1549/1, 1549/2, 1550/1, 1550/2, 1551/1, 1551/2, 1552/1, 1552/2, 1553/1, 1553/2, 1554/1, 1554/2, 1555/1, 1555/2, 1556/1, 1556/2, 1557/1, 1557/2, 1558/1, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563/1, 1563/2, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591/1, 1592, 1596, 1597, 1598, 1601, 1602, 1604/1, 1604/2, 1606/2, 1608.
5. člen
(1) Zaradi varovanja objektov in okolišev objektov policija izvaja ukrepe operativnega, tehničnega in fizičnega varovanja.
(2) Operativno varovanje obsega patruljiranje, opazovanje in zbiranje informacij z namenom spremljanja vseh pojavov in dogodkov v varovanem območju.
(3) Tehnično varovanje obsega sistem protivlomnega in protipožarnega varovanja, videonadzora, fizične ograde ter sistema, ki omogoča kontrolo vstopa-izstopa in zadrževanja v centru oziroma posameznih objektih.
(4) Fizično varovanje obsega neposredno, stalno ali občasno fizično prisotnost policistov v objektih in okoliših objektov centra.
6. člen
(1) Objekti in okoliši objektov se varujejo po stopnjah varovanja, ki jih določata pomembnost objekta ali okoliša objekta in njegova stopnja ogroženosti.
(2) Stopnja varovanja pomeni količino in vrsto varnostnih ukrepov za posamezne objekte in okoliše objektov.
(3) Obseg in vrsto varnostnih ukrepov za posamezne stopnje varovanja določi generalni direktor policije z načrtom varovanja.
7. člen
Način vstopanja v objekte in na območje okolišev objektov ter gibanje v objektih in okoliših določi generalni direktor policije.
8. člen
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati Odredba o določitvi objektov in okolišev objektov Vadbenega centra Gotenica ter ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 116/00).
9. člen
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 240-65/2009/13 (29-02)
Ljubljana, dne 28. decembra 2009
EVA 2009-1711-0038
Katarina Kresal l.r.
Ministrica
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost